kunstbus
Dit artikel is 14-06-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Daniel Tavenier

Daniël Tavenier

Zijn schilderijen en etsen doen denken aan vensters die open staan naar een andere wereld. Althans, ze proberen te verwijzen naar een werkelijkheid en een wereld waarvan de onze waarin wij zien en ademhalen een afspiegeling is, zoals eens lang geleden door Plato beschreven in 'de grot'. Wij zien in een grot de schaduwen van mensen uit de buitenwereld als in een schimmenspel, en we hebben er slechts een vermoeden van dat er meer is dan dat wat we hier zien en beleven.
Het is dan de vraag of er überhaupt een andere wereld bestaat, en zo ja, hoe ziet die er dan uit? En kan je daar als kunstenaar wel naar verwijzen, hoe probeert Tavenier dat te doen?

Een belangrijk werk is het schilderij wat ook op het affiche staat: 'Johannes de theoloog anno 2005'. Het geeft een antwoord op deze vragen. Ten minste, of er een andere wereld bestaat, en hoe die is, dat laten we maar in het midden. Het is wel duidelijk dat het werk van Tavenier een christelijke context heeft en vaak verwijst naar de oudere christelijke kunstgeschiedenis. Johannes de theoloog is een benaming voor een icoon uit de orthodoxe kerk. Deze werden of worden nog steeds traditioneel met eitempera geschilderd, zoals ook alle schilderijen in Pulchri Studio. En zulke iconen zijn vensters naar het goddelijke. De parallel is duidelijk.
Verder is als uitgangspunt een foto genomen uit de volkskrant van een hedendaagse schrijver, Jeroen Brouwers. Het sterke tegenlicht vervangt het bladgoud van de icoon, de banale hedendaagse en fotografeerbare werkelijkheid wordt getransformeerd in een moderne icoon en verwijst naar nu naar de onzichtbare wereld van heiligen en engelen.
Eigenlijk is dit element heel nieuw in het werk van Tavenier, die nooit iets heeft opgehad met de fotografische weergave, maar altijd werkt vanuit de verbeelding en een eigen vormentaal. We zien dit ook in de serie eitemperaschilderijen 'lightwalk'; een speling met de woorden wandelen en licht. Ze verwijzen op een bepaalde manier naar de geschriften van Johannes uit de bijbel, die deze woorden vaak noemt. Het uitgangspunt is weer foto's. Ze zijn van bovenaf genomen van de voeten van de kunstenaar, die hun weg zoeken in banen van licht en schaduw. Het licht/donkercontrast is extreem opgevoerd en licht en donker is hier het eigenlijke onderwerp waar het om gaat. De beelden zijn ook bijna teruggebracht tot abstracte vlakken.

De grafiek bestaat uit polymeeretsen. In deze nog jonge grafische techniek wordt gebruik gemaakt van lichtgevoelige films, zodat ook hier met foto's gewerkt kan worden, en vanuit de foto verwezen wordt naar die andere wereld.
Verder is het opmerkelijk dat de kunstenaar zoveel op heeft met het schilderen met eitempera. Om met dit materiaal te leren werken vond hij het nodig om ruim twee jaar geleden traditionele iconen te gaan schilderen. Zijn leermeester vroeg zich verwonderd af wat Tavenier kwam doen, als je toch een opleiding aan een kunstacademie (nota bene in Den Haag!) had afgerond? Hoe dan ook, het heeft geresulteerd in een nieuwe serie meditatieve moderne iconen die de moeite van het bekijken en overdenken waard zijn. - (2005, Pulchri Studio) )

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.