kunstbus
Dit artikel is 11-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

David Röell Prijs

David Röell Prijs/Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor Beeldende Kunst

De David Röell Prijs wordt sinds 1963 uitgereikt aan een in Nederland wonende kunstenaar die zich op het terrein van de beeldende kunst buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt. De naamgever is Jhr. D.C. Röell, destijds hoofddirecteur van het Rijksmuseum en lid van het dagelijks bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Kunstenares Barbara Visser krijgt de David Röell Prijs 2007. De prijs is haar toegekend voor haar ,,eigenzinnige en consistente'' oeuvre. Visser ontvangt de prijs, groot 50.000 euro, op 2 november in Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam. Het prijzengeld is € 50.000, waarvan ten minste driekwart moet worden besteed aan een project op het werkterrein van de laureaat.

Eerdere winnaars:
1990 J.C.J. van der Heyden
1991 Friso Kramer
1992 René Daniëls
1994 Wim T. Schippers
1996 Bertien van Manen
1998 Marlene Dumas
2000 John Körmeling
2002 Roy Villevoye
2004 Marijke van Warmerdam

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.