kunstbus
Dit artikel is 11-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

De Hollandse Aquarellistenkring

De Hollandse aquarellistenkring werd in 1945 opgericht door Otto de Kat en Kees Verwey. De doelstelling van de kring werd simpelweg omschreven als het bevorderen van 'de Bloei der Nederlandse aquarelleerkunst, en de belangstelling daarvoor in het algemeen te ontwikkelen'. Een andere doelstelling was gezamenlijk een tegenwicht te vormen tegen de oprukkende abstractie. Voor de aquareltechniek werd gekozen, omdat deze techniek het minst doctrinair is, het minst met een academische traditie is verbonden.
Andere belangrijke leden waren: Fik Abbing, Bob Buys, Jeanne Bieruma Oosting, Johan Bunning, Herbert Fiedler, Lex Horn, Frits Klein, Gerrit van 't Net, Charles Roelofs, Joop Sjollema, Jan Wiegers en Matthieu Wiegman.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 58.