kunstbus
Dit artikel is 13-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Die Brücke

Belangrijke Duitse kunstenaarsgroep van het expressionisme.

Het initiatief tot oprichting van deze groep ging uit van ernst ludwig kirchner, het voorstel voor de groepsnaam 'Brücke' kwam door een voorstel van karl schmidt-rottluff tot stand. Naast kirchner en schmidt-rottluff kunnen bij de oprichting van die Brücke nog de schilder Fritz Bleyl en Erich Heckel worden gerekend.

Bleyl verliet de groep alweer in 1907, terwijl veel andere kunstenaars zich juist op dat tijdstip als vrije of vaste leden aansloten. emil nolde was tussen 1906 en 1907 lid van de Brücke, Cunot Amiet vanaf 1906, Kees van Dongen vanaf 1908 en de Fin Axel Gallin-Kallela vanaf 1907.

Een belangrijke invloed op de kunstzinnige ontwikkelingen oefenden ook de leden Max Pechstein en de vanaf 1910 eveneens bij de Brücke aangesloten otto mueller uit.

De kunstenaarsgemeenschap hield in 1913 in Berlijn op te bestaan, aangezien met name Heckel, Schmidt-Rottluff en mueller van mening waren te weinig en verkeerd te zijn vermeld in een door Krichner samengestelde kroniek van de Brücke.

Hoe men tot de groepsnaam Brücke is gekomen, is niet duidelijk terug te vinden. Of de kunstenaars hierbij aan de vele bruggen in Dresden ('het Florence aan de Elbe') hebben gedacht, de plaats waar de Brücke werd opgericht, of deze naam als metafoor hebben gebruikt, zoals deze ook voor nietzsche in zijn 'Zarathoestra' van belang was, is evenwel ongewis.

De kunstenaars van de Brücke werden op velerlei wijze geïnspireerd. De samenbundeling werd niet als een vorm van arbeidscollectief, maar als een leefgemeenschap gezien. Men las gezamenlijk de teksten van friedrich nietzsche, die hen daarmee de theoretische basis voor hun creatieve voorstellingen bezorgde. Zijn levensfilosofie en de afkeer van het autoritaire bewind van het Duitse keizerrijk onder Wilhelm II, de jeugdhervormingen en de apathie ten opzichte van de beschaving, en ook het trachten kunst en leven meer tot elkaar te brengen, waren bepalend voor het expressionisme in Duitsland en het programmatische van de kunstenaarsgemeenschap.

Op deze wijze ontwikkelde zich bij de kunstenaars van de Brücke een gemeenschappelijke groepsstijl, die vooral bij de gemeenschappelijke uitstapjes naar het meer van Moritzburg in de buurt van Dresden tot niet van elkaar te onderscheiden schilderijen en grafiek leidde.

De beeldende vormentaal beperkte zich voornamelijk tot basiselementen en intensieve kleurvlakken, die op iets concreets waren betrokken en waarmee geen copie van de natuur werd gemaakt, maar die slechts op een expressieve wijze aanwezig moesten zijn. Naaktscènes in de vrije natuur waren hierbij favoriet, omdat hiermee vitaliteit en een optimale natuurervaring tot uitdrukking kon worden gebracht. kirchner sprak van een verheven levensgevoel als oorsprong van het kunstwerk, dat als teken van expressie, als 'hiëroglief', de energie van de wil tot uitdrukking zou brengen en moest aansporen.

Naast het schilderen behoorde vooral de grafiek en met name de houtsnede tot de kunstvormen, waarmee de kunstenaars van de Brücke een eigen en innovatieve uitdrukkingsvorm bereikten.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 186.