kunstbus
Dit artikel is 01-11-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Dirck Barendsz

Dirck Barendsz.

Nederlandse schilder schilder en tekenaar, geboren in 1534 te Amsterdam - begraven 26 mei 1592 aldaar.

Naamsvarianten: Theodorus Bernardus (Amsterodamus), Dirck Barentsz.

Aan zijn stijl van schilderen is de invloed van de Venetianen goed te zien, maar zijn schilderijen hebben ook overeenkomsten met het werk van de Amsterdamse schilder Pieter Aertsen. Hij bestreek een breed terrein van de schilderkunst; hij schilderde onder meer portretten, stillevens, stadsgezichten, interieurs, schuttersstukken en religieuze taferelen. Naast schilderijen maakte Barendsz ontwerpen voor prenten die door bekende prentkunstenaars als Hendrick Goltzius werden gegraveerd.

Biografie
Dirck Barendsz. was de zoon van de schilder Barend Dircksz, bijgenaamd 'Doove Barend' (ca. 1500-na 1557). Van hem kreeg Barendsz vermoedelijk zijn eerste schilderlessen.

In 1555 vertrok hij voor een aantal jaren naar Rome en Venetië. Verondersteld wordt dat hij in Venetië werkte in het atelier van Titiaan, toen de beroemdste Venetiaanse schilder.

Dirck Barends keerde in 1562 terug naar Amsterdam. Hij schilderde er portretten, schuttersstukken en altaarstukken.

Voor de Sint-Janskerk te Gouda schilderde hij het altaarstuk voor het Maria-altaar, het belangrijkste altaar van de noorderzijbeuk in deze kerk. Dit drieluik bevindt zich in het MuseumgoudA 'Het Catharina Gasthuis".

Olieverf op paneel, 120 x 295 cm
Na de terugkeer in zijn geboortestad, in 1562, schilderde hij vooral portretten en bracht hij het genre van het groepsportret verder tot ontwikkeling. In het Rijksmuseum bevindt zich een door hem geschilderd schuttersstuk van het Kloveniersgilde van Amsterdam.
Achttien mannen en één vrouw zijn rond een tafel geschaard. Zij zijn bezig met een maaltijd en draaien zich deels naar ons toe. Het kostuum van de heren, tabbaard en muts, laat zien dat het om schutters gaat. Het is een 'rot', een onderafdeling van 17 man, van het Kloveniers gilde. Behalve de 17 schutters zijn ook de waard en waardin aanwezig die de schutters bedienen. Rechts zit een man zonder hoofddeksel en met een papiertje. Dat zou de kunstenaar zelf kunnen zijn. Dit schilderij wordt 'De Poseters' genoemd omdat er pos (vis) gegeten wordt. Het is een van de vroegste afbeeldingen van een schuttersmaaltijd. Op de oudere schuttersstukken, die smaller waren, stonden de schutters meestal in rijen.

Websites:
. www.rkd.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.