kunstbus
Dit artikel is 18-06-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Dmitri Prigov

Dmitri Alexandrovich Prigov, Russisch dichter en kunstenaar, geboren Moskou 5 november 1940, gestorven Moskou 16 juli 2007

Prigov's creatieve expressie nam vele vormen aan. In 2005 zei hij dat hij bijna 36.000 gedichten had geschreven. Hij schreef ook toneelstukken, essays en romans (Live in Moscow en Only My Japan), maakte tekeningen, installaties en video-kunst, acteerde in films, deed aan performance kunst en maakte muziek.

een happening in de metro van Moskou, ter ere van het overlijden van Dmitri Prigov

Prigov begint in de jaren '50 gedichten te schrijven. In 1967 voltooit Prigov zijn studie beeldhouwkunst aan het Stroganov Kunstinstituut in Moskou. Na een cursus visuele en concrete poëzie, schrijft hij gedichten, essays en toneelstukken. Voorts neemt Prigov deel aan muzikale performances met jazz- en rockmusici.
Later werkt hij als architect en ontwerpt hij beeldhouwwerken voor stadsparken.

In de jaren '70 raakt hij nauw betrokken bij kunstenaars in de Sovjet underground en wordt hij de leider in de Moskouse conceptuele kunstbeweging, waarbij zijn poëzie combineert met performance. Hij was ook bekend om het schrijven van verzen op blikken.

"In Amerika was er popart", zei Vitaly Patsyukov, een Russische kunsthistoricus en vriend van Dimitri Prigov. "Hier was het ideologie als manifestatie van massa bewustzijn" voegde Patsyukov toe, "Hij veranderde woorden in objecten."

In die tijd maakt Prigov werk dat door de autoriteiten als ondermijnend wordt beschouwd en hij wordt in 1986 aangehouden terwijl hij over straat loopt en gearresteerd door de K.G.B. en vervolgens in een psychiatrisch ziekenhuis gestopt. Zijn verblijf was echter kort, nadat prominente dichters als Bella Akhmadulina protesteerden.

In 1989 heeft Prigov zijn eerste solotentoonstelling in de Struve Gallery in Chicago en in de St. Louis Gallery of Contemporary Art.

In 1990 kreeg Prigov een DAAD beurs voor Berlijn.

In het Westen was hij waarschijnlijk het bekendst om zijn performance-kunst. Rita Lipson, een senior lector in Russische literatuur en cultuur aan de universiteit van Yale, herrinnert zich Prigov's performance daar. Zijn werk, zei zij, "was een vorm van sociaal protest". Eén van zijn bekendste verscyclus is over een Sovjet politieman.

Prigov probeerde in zijn kunst afstand te nemen van de heersende culturele stromingen en zijn kritiek op stereotiepe beelden wordt benadrukt door zijn bewuste gebruik van Sovjet-cliché's in de visuele en de verbale communicatie.

Het grootste verlies voor de Russische literatuur in 2007 was de plotselinge dood van Dmitry Aleksandrovich Prigov op zesenzestigjarige leeftijd. Prigov was een oprichter van het Moskouse conceptualisme, een leidende dichter, kunstenaar en theoreticus van het postmodernisme in Rusland.
Prigov was onderweg met de metro naar een performance, waar hij zittend op een klerenkast poëzie zou lezen terwijl hij 22 trappen van de Moskouse Staatsuniversiteit omhooggetild zou worden, toen hij getroffen werd door een zware hartaanval en een paar weken later overleed.

Oleg Vorotnikov, organisator van de afgelaste performance in de Moskouse Staatsuniversiteit, die in het Cinema Museum werkt, organiseerde een wake voor Prigov in de metro van Moskou. Leden van de Voina performance groep, waaronder studenten, kunstenaars en enkele werknemers van het Cinema Museum maakten slechts enkele uren vantevoren de locatie van de wake telefonisch bekend, opdat de politie de wake niet kon tegenhouden.

website: www.nytimes.com, the accidental russophile

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.