kunstbus
Dit artikel is 26-10-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Donatello

Italiaans beeldhouwer, werkzaam in (de stijl van) de vroege Renaissance, (Florence, ca. 1386 - 13 december 1466 aldaar).

Donatello was een van de grootste beeldhouwers in Florence voor Michelangelo en de favoriet van de Medici familie. Hij was eveneens de uitvinder van de dramatische stijl gebaseerd op de christelijke pathos en klassieke Romeinse vormen.

Donatello, eigenlijk Donato di Niccolo di Betto BARDI, wordt beschouwd als de eerste beeldhouwer van de vroegrenaissance. In zijn werk is duidelijk de ontwikkeling waar te nemen van de stijl van de late gotiek naar die van de renaissance.

Zijn vroege werken, zoals de Sint-Joris en de Sint-Marcus, beide bestemd voor de Or San Michele, tonen al een ontwikkeling naar een realistische klassieke weergave van de figuur.
Belangrijk is dat hij uitgaat van het naakte menselijk lichaam. Een nog vroeger werk, de marmeren David, toont nog de sierlijkheid van de vroegere periode. Een revolutionair werk uit zijn vroege periode is het reliëf onder de Sint-Joris. Het toont de geschiedenis van Sint-Joris met de draak. Opvallend is het prachtige atmosferische landschap op de achtergrond en de illusie van oneindige diepte.
In 1430 bezoekt Donatello Rome. Hier maakt hij nader kennis met de antieke wereld. De invloed van de klassieken blijkt duidelijk uit een drietal werken van na zijn Romereis: de kansel in Prato, de zangerstribune voor de Florentijnse dom en de zgn. bronzen David. De David ontstond ca. 1435. Het is de eerste rondplastische naaktfiguur sinds de oudheid. Op de kansel in Prato en de zangerstribune in Firenze is het hoofdonderwerp zingende en spelende kinderen. Hier blijkt de invloed van de Romeinse sarcofagen. (Summa)

Biografie
Donatello was waarschijnlijk leerling van Lorenzo Ghiberti en Nanni di Banco, de laatste beeldhouwers uit de gotische stijl. Onder Ghiberti werkte Donatello aan de deuren voor het baptisterium in Florence, maar werkte later aan de Dom van Florence, die hij begon in de gotische stijl.

Hij is mogelijk in 1409 naar Rome vertrokken, maar pas in 1431 zijn er bewijzen te vinden dat hij daar werkelijk was.

Het reliëf van St.-Joris en de draak uit 1417 onder het standbeeld van Sint-Joris in de niche van de Orsanmichele, is een van de eerste voorbeelden van perspectief in een bas-reliëf. Dit wordt verder ontwikkeld in het reliëf van Het Emmausmaal voor het baptisterium van Siena uit 1427.Van 1443 tot 1453 was Donatello in Padua waar hij het ruiterstandbeeld van Gattamelata maakte, het eerste belangrijke bronzen ruiterstandbeeld sinds de Oudheid, gebaseerd op het ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius uit 176 na Christus.
Karakteristiek voor de renaissance is dat het hier geen deel van een tombe betreft, maar dat het dient om een groot krijgsman onsterfelijk te maken.

Terug in Firenze maakte Donatello zijn laatste misschien wel indrukwekkendste werken, nl. de Maria Magdalena voor het baptisterium te Firenze en de Johannes de Doper voor de kathedraal van Siena. Beide werken munten uit door hun dramatische expressiviteit. Donatello was erg goed in het weergeven van menselijke emoties, zoals duidelijk te zien in het standbeeld van Maria Magdalena.

Hij ligt begraven in de crypte van de kapel van de Basilica San Lorenzo in Florence.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Donatello.
Werken


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 686.