kunstbus
Dit artikel is 21-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Donauschool

Duitse stijl in Oostenrijk en Zuid-Duitsland (Beieren) met als centrum het Donaudal tussen Passau en Wenen waarin behalve de schilderkunst ook architectuur en beeldhouwkunst een plaats hadden. Bloeiperiode onder keizer Maximiliaan I (1493-1519).

De schilders van de Donauschule ontwikkelden aan het begin van de 16de eeuw een nieuwe vorm van landschapschilderkunst waarin het landschap en de figuren niet langer onbeduidende achtergrondelementen bij het hoofdthema zijn, maar dit ook dragen d.m.v. een contratrijk kleurgebruik en een luchtige schilderwijze.

Kenmerken van de Donau school:
. Wendden zich tot de natuur
. min of meer sprookjesachtige weergave van het streeklandschap.
. levensechte mensenfiguren
. streefden naar een toenemende uitdrukkingskracht van de vormen
. vaak fijnzinnig spel van licht en sprekende tinten
. invloed van de beeldsnijkunst en de grafiek

Voornaamste vertegenwoordigers: Rueland Frueauf de Jonge, Marx Reichlich, Jörg Kölderer, Wolf Huber, Lucas Cranach de Oude, Jorg Breu, Albrecht Altdorfer, Erhard Altdorfer en de Meester van de Historia. (Summa)

Een eigenaardige plaats neemt de zogenaamde Donauschool te Regensburg in. Haar beste vertegenwoordiger is Albrecht Altdorfer (± 1480-1538), die ons veelal bekoort door de invallen van een romantisch-dichterlijke verbeelding. Traditionele onderwerpen worden door hem op een geheel nieuwe manier aangepakt, ieder werk brengt een vondst. De handeling dikwijls door lichteffecten versterkt, die haar in een sprookjesatmosfeer verplaatsen, b.v. Christus' Geboorte, te Wenen, of die van 1512 te Berlijn. Bij hem als bij anderen uit denzelfden kring kunnen we een 'schilderachtige' opvatting waarnemen, die bewijst dat in technisch opzicht, waarschijnlijk onder Venetiaansen invloed, iets van Grünewald's bedoelingen ook aan den Donau vermoed werd, al hadden deze kunstenaars niets van diens bezielenden hartstocht, en al blijken zij bovendien moeilijk aan de kleinvormigheid van de late XVe eeuw te ontsnappen, zelfs waar zij er renaissance-motieven bijhalen. - August Vermeylen www.dbnl.org

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.