kunstbus
Dit artikel is 21-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

doodverven

Het aanbrengen van de eerste verflagen van een schilderij wordt 'doodverven' genoemd. Vaak geeft een schilder in de doodverflaag al aan welke onderdelen van de voorstelling op welke plaats moeten komen. De doodverflaag bestaat uit tamelijk eentonige kleuren, die als ondergrond dienen voor de latere uitwerking.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.