kunstbus
Dit artikel is 11-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Duitse kunst

De gotiek zette tegen 1200 in Duitsland in. In tegenstelling tot de voorafgaande periode werden weinig grote kathedralen gebouwd. De beroemdste is de kathedraal van Keulen, die pas in de 19e eeuw voltooid werd. Wel werden veel kleinere kerken opgetrokken, o.a. de typisch Duitse hallenkerken: kerken waarvan het middenschip even hoog is als de zijbeuken.

Kort na 1500 zette de Renaissance in. Verreweg de beroemdste kunstenaar was de veelzijdige Albrecht Dürer. Zijn tijdgenoten waren o.a. Lucas Cranach de Oudere, Hans Burgkmair de Oudere, Albrecht Altdorfer, een van de voornaamste leden van de zgn. Donauschool, en Hans Baldung Grien.

Na een periode van stilstand, veroorzaakt door de Dertigjarige Oorlog (1618- 1648), volgde in de tweede helft van de 17e eeuw en in de 18e eeuw een bloeiperiode. De heersende stroming was de barok, in de loop van de 18e eeuw vermengd met speelse elementen en lichte kleuren van het rococo. Talloze kerken en kerkjes verrezen of werden aangepast aan de smaak van de tijd, vooral in Zuid-Duitsland, maar ook elders. Veel wereldlijke en geestelijke machthebbers lieten in deze tijd paleizen vergroten of nieuw bouwen.

Kort na 1750 zetten de verschillende neoclassicistische stromingen in; tot het ontstaan daarvan heeft de Duitser Johann Joachim Winckelmann, archeoloog en kunsthistoricus, veel bijgedragen. De bekendste architect uit die periode was Carl Friedrich Schinkel.

Beroemd is de landschapschilder Caspar David Friedrich, die tot de Romantiek wordt gerekend. Bekend waren ook de Nazareners (ca 1810-1820), die een `nieuw-Duitse religieus-patriottische' kunst voorstonden. Van 1815-1848 overheerste de biedermeiertijd.

Na omstreeks 1850 heersten in bouwkunst en kunstnijverheid de verschillende neostijlen.

Invloeden van het Franse impressionisme vindt men aan het eind van de 19e eeuw bij o.a. Max Liebermann, Lovis Corinth en Max Slevogt.

Omstreeks 1900 beheerste de Jugendstil bouwkunst en kunstnijverheid. Een van de belangrijkste centra was München. Aanvankelijk overheersten golvende lijnen, maar na 1900 kreeg een strakkere richting de overhand.

Terwijl in bouwkunst en kunstnijverheid kort na 1900 een zakelijk neoclassicisme overheerste, kwam in de vrije kunsten het expressionisme op: in 1904 werd in Dresden de schildersgroep Die Brücke opgericht, waarvan o.a. Ernst Ludwig Kirchner en Erich Heckel deel uitmaakten; in 1911 volgde Der blaue Reiter in München, waarvan o.a. de schilders Franz Marc en August Macke lid waren. De beroemdste beeldhouwer was Ernst Barlach.

Het expressionisme herleefde na 1918. Een van de belangrijkste kunstenaars, die scherpe karikaturen maakte van allerlei naoorlogse misstanden, was George Grosz. In de bouwkunst vond het expressionisme toen ook aanhangers, zoals Erich Mendelsohn en zelfs enige tijd Walter Gropius; deze had al eerder strak gevormde, functionele gebouwen ontworpen, die als baanbrekend in de 20e- eeuwse bouwkunst moeten worden beschouwd.

Na 1925 was het expressionisme over zijn hoogtepunt heen en werd het functionalisme toonaangevend in bouwkunst en toegepaste kunst, terwijl in schilderkunst en beeldhouwkunst kubisme en abstractie de voornaamste richtingen werden. Belangrijk was de stichting van het Bauhaus (in 1919 door Gropius).

Het nazi-regime maakte vanaf 1933 een eind aan de ontwikkeling der moderne kunst. De moderne, experimentele kunst werd `entartet' verklaard en uit de musea verwijderd. In schilder- en beeldhouwkunst moest propaganda voor het Derde Rijk gemaakt worden; de bouwkunst moest gebaseerd zijn op de traditionele Duitse vakwerkbouw (voor de woningbouw) of op de oude Griekse tempelarchitectuur (voor officiële gebouwen). Talloze kunstenaars die zich niet met de fascistische ideeën konden verenigen, vertrokken naar het buitenland.

Eind jaren zeventig begin jaren tachtig ontstond een nieuwe expressionistische tendens in de schilderkunst, vertolkt door o.a. de Neue Wilden met Baselitz, Penck e.a. Bovendien trad Joseph Beuys op die inspirerend was voor een grote groep kunstenaars.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.