kunstbus
Dit artikel is 23-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Eduard Gerdes

Eduard 'Ed' Gerdes

geboren 3 januari 1887 Amsterdam - overleden 10 mei 1945 Den Haag.

Behalve dat hij schilder was was hij ambtenaar aan het Departement voor Volkvoorlichting en Kunsten te Den Haag.

Ed Gerdes heeft kopiën vervaardigd van diverse schilders; van Eyck, Scorel, Frans Hals enz. Hij was lid van de Gooise Schildersvereniging, 'Arti et Amicitiae' en 'St. Lucas' te Amsterdam.

Biografie
Hij was leerling van F.W.M. Deutman 1903-1905 en van K. van Leeuwen 1914 etsen.

Hij schilderde, aquarelleerde, tekende en etste figuren, portretten, kerkinterieurs, stillevens, landschappen enz.

Hij werkte tijdelijk in Heeze nb. 1905-1909, Moll (B) 1910, Brugge 1911, en Ned. Indië 1916-1916.
Hij woonde en werkte in Amsterdam tot 1921, Laren-Blaricum tot 1942 en daarna vanaf 13-2-1942 in Den Haag.

In 1940 werd het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen opgeheven en opgevolgd door het departement van Volksvoorlichting en Kunsten (DVK) en dat van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming (DOWC). Het hele terrein van de kunsten, en ook dat van voorlichting en propaganda werd door het DVK behartigd. Het departement stond onder leiding van dr. Tobie Goedewaagen (1895-1980), en was ingedeeld in tien afdelingen, waaronder Bouwkunst, Beeldende Kunsten en Kunstnijverheid (BBK) onder leiding van Eduard Gerdes. Beide functionarissen waren voorstanders van de 'Nieuwe Orde'. Het DKV hield zich actief bezig met aankopen en opdrachten. De afdeling Beeldende Kunsten had hiervoor op de rijksbegroting in 1941 een budget dat vier maal groter was dan in 1940, oplopend tot tien maal dat budget in 1944. - (Ed Gerdes overleed te Den Haag op 10 mei 1945.Pageviews vandaag: 1099.