kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Edward Lipski

Britse kunstenaar,

Lipski vallen op door hun paradoxale karakter. Menselijke en dierlijke lichaamsvormen worden op een perfectionistische wijze vormgegeven, met veel aandacht voor de 'aantrekkelijkheid' van de buitenkant. Het gebruik van veren, haar, leer en schmink draagt bij aan het realistische zachte uiterlijk van de beelden. Door de perfecte imperfectie van de beelden wordt de beschouwer uitgedaagd om zijn waarneming te verscherpen.
Lipski's spel met de mechanismes van afkeer en verlangen laat zich opvatten als een kritiek op onze consumptiemaatschappij, waarin de aandacht voor hetgeen zich onder de oppervlakte van de dingen afspeelt steeds verder naar de achtergrond verdwijnt. De kunstenaar probeert iets te articuleren waarvoor de mens geen naam heeft maar wat hem wel angst inboezemt, waardoor het rechtstreeks appelleert aan zijn geweten. Tegenover de overvloed van zijn tijd stelt hij het onbehagen en het besef dat het artistieke verlangen naar betekenisvolle totaliteit slechts geldigheid krijgt bij gelijktijdige erkenning van de principiƫle onvoltooibaarheid van het menselijk bestaan.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.