kunstbus
Dit artikel is 22-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Els Amman

Els Amman (Leiden, 4 september 1931 - Groningen, 4 augustus 1978), kunstenares die bekend is geworden door haar kleurrijke "rolling paintings" in de traditie van Werkman. Zij liep school bij onder andere Paul Citroen, studeerde aan de Haagse Koninklijke Academie voor Beeldende
Kunsten (1950-1955) en werd door de directeur van het Groninger Museum, Jos de Gruyter, aangemoedigd tijdens haar loopbaan.


Amman werkte van 1956 tot 1960 als technisch tekenaar voor de Bataafse Petroleum Maatschappij en vestigde zich in 1961 in Groningen, waar zij toegelaten werd tot de BKR (Beeldende Kunstenaars Regeling). Ze liet een oeuvre na van ongeveer 2.000 werken, het merendeel op papier. Ze werkte veelal met drukinkten, een medium waarmee ze tijdens haar opleiding kennis had gemaakt. Haar werken herbergen een veelheid aan stijlen en invloeden en verraden een grote gevoeligheid.

Haar werk wordt vooral in Groningen veel verzameld. In de gemeentelijk collectie neemt haar werk een opvallende plaats in. Het Centrum voor Beeldende Kunst stelde in 1993 haar werk tentoon in de serie "De klassieke Groningers".

Omdat het vroege werk van Els Amman enigszins op dat van Marc Chagall gelijkt, bestaat het misverstand dat het tot de Joodse traditie behoort. Ook haar familienaam Amman is in dit verband misleidend, gezien deze wellicht berust op een oud hertogelijk ambt uit de Brabantse rechtspraak, de amman.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 18.