kunstbus
Dit artikel is 12-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Émile Bernard

Franse schilder van het neo-impressionisme, geboren 28 april 1868 in Rijs­el (Frans: Lille) - overleden 16 april 1941 in Parijs.

Franse symbolistische kunstschilder. Na een pointillistische periode gaat hij evenals Gauguin in de zogenaamde cloisonnisme-stijl schilderen. Bij deze stijl worden grote kleurvlakken omrand door donkere contourlijnen, het bereikte effect lijkt op cloisonné.

De schilderijen van Émile Bernard zijn in diverse musea, waaronder Museo Thyssen-Bornemisza in Madrid en het Van Gogh Museum in Amsterdam.

Emile Bernard kende veel kunstenaars. Hij maakte kennis met onder meer Schuffenecker, Lucien Pissarro, Angrand en Gauguin. In Asnières werkte hij samen met Vincent van Gogh. Door zijn langdurige vriendschappelijke betrekkingen met Van Gogh, Gauguin en Cézanne heeft hij een boeiende correspondentie met deze kunstenaars nagelaten, die zeer verhelderend is voor hun denk- en ervaringswereld.

Biografie
Émile Bernard was de zoon van een textielhandelaar. De familie gaat naar Parijs als Émile 10 jaar oud is.

In 1882 begon Bernard te schilderen en te tekenen. In Parijs studeerde Bernard op het Collège Sainte-Barbe en de Ecole des Arts Décoratifs. Twee jaar later besloot hij, zeer tegen de zin van zijn vader, voor een leven als kunstenaar. Hij volgde een opleiding aan de École des Beaux Arts en schreef zich in bij atelier Cormon, waar hij Henri de Toulouse-Lautrec en Vincent van Gogh leerde kennen. Met van Gogh deelde hij zelfs korte tijd een atelier.

De zomermaanden bracht Emile Bernard door bij zijn ouders in Asnières. In de omgeving van deze plaats en op het eiland La Grande Jatte schilderde hij landschappen in een impressionistische stijl.

Bernard was erg geïnteresseerd in nieuwe ideeën over schilderkunst. Cormon vond hem te revolutionair en in 1886 gaf hij te kennen hem geen les meer te willen geven. Vanwege insubordinatie moet hij in 1886 de École des Beaux-Arts verlaten.

Bernards vader, die toch al geen voorstander was van zijn artistieke aspiraties, verbood hem nog te schilderen. De enige die in zijn talent geloofde en hem stimuleerde was zijn zus Madeleine.

Vervolgens trekt hij door Normandië en vervolgens Bretagne, waar de strenge en mystieke omgeving veel indruk op hem maakte. In Pont-Aven ontmoette hij Paul Gauguin. Hij sloot zich aan bij de groep van Pont Aven rond Gauguin, waarin hij met Louis Anquetin het cloisonnisme (toepassing van kleuren afscheidende contouren) ontwikkelde. In de winter van 1886-1887 ontmoette hij ook Van Gogh.
Zowel in het werk van Van Gogh als Bernard is de invloed van de Japanse prentkunst (Ukiyo-e) duidelijk zichtbaar. Mede geïnspireerd door de Japanse prentkunst en de primitieve Italiaanse meesters, ging hij de voorstelling steeds meer simplificeren, de contour van de figuur werd belangrijk. Deze manier van schilderen werd later Cloisonnisme genoemd. De vlakken werden duidelijk omlijnd en ingevuld met heldere kleuren.

Emile Bernard heeft een sleutelrol gespeeld in de fase tussen het impressionisme en post-impressionisme. Emile Bernard manipuleerde het beeld, ontwierp patronen in de compositie en koos voor symboliek in zijn werken. Dit zijn belangrijke elementen van de Post-impressionistische school, als reactie op de impressionisten die zich richtte op het visuele verschijnsel van het moment.

Naar aanleiding van een tentoonstelling van zijn werken in een divisionistische stijl leerde Bernard in 1887 ook Signac kennen. Bernard maakte echter slechts korte tijd deel uit van de pointillistische schildersgroep. Hij ontwikkelde een meer gestileerde, symbolistische schilderswijze.

In 1891 krijgt hij onenigheid met Gauguin over de principes van de nieuwe stijl Cloisonnisme en brak hij met hem.

In 1891 was hij lid van een symbolistische groep rond Odilon Redon en Ferdinand Hodler.

Bernard exposeerde in de 'Salon des Independants' en in 1892 organiseerde hij het eerste Van Gogh retrospectief en schreef hij een artikel over hem.

Bernard verlaat Parijs in 1893 en maakt in de volgende jaren een reis door Noord-Afrika en Zuid-Europese landen: Egypte, Spanje en Italië. Zijn overwegend religieuze en symbolistische schilderijen gingen daarna eclecticistische trekken vertonen, maar behielden een expressieve kracht.

Een van zijn bekendste werken is 'De begrafenis van Van Gogh (1893, Parijs, privé-verzameling).

In 1904 keert hij weer naar Parijs terug.

In 1905 richt hij het beroemde tijdschrift 'La Rénovation Esthétique' op.

Zijn laatste scheppingsjaren werden gekenmerkt door een grote afwisseling van stijlen. Emile Bernard was ook actief als illustrator, dichter en schrijver.

Emile Bernard sterft in 1941 te Parijs.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 672.