kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Engel HoogerheydenSchilderij vervaardigd door Engel Hoogerheyden (Middelburg 1740-1809), voorstellende tien snauwschepen van de Middelburgsche Commercie Compagnie. Voor informatie over de afgebeelde schepen Indische Compagnie)het alleenrecht op de slavenhandel tussen Afrika en Zuid-Amerika. Toen zij dat monopolie verloor, stortten particulieren zich op deze lucratieve vorm van handel. De Vlissingse kooplieden handelden veelal individueel of in kleine gelegenheidscombinaties en hebben in totaal 311 driehoeksreizen ondernomen. De Middelburgse kooplieden verenigden zich binnen de Middelburgsche Commercie Compagnie (MCC). De MCC werd opgericht in 1720. Aanvankelijk dreef de compagnie handel op Europa en al snel ook op West-Indië en Afrika. Vanaf 1723 ging de MCC zich ook bezighouden met de slavenhandel. Na 1730 werd de slavenhandel de meest belangrijke bron van inkomsten. In totaal ondernamen de MCC 113 driehoeksreizen. De MCC stopte met de slavenhandel in 1807 en ging verder als scheepswerf. In 1889 werd de compagnie opgeheven..

Nederlands zeeschilder (Middelburg, 1740 - Middelburg 1807)

Hoogerheyden is een van de weinige Zeeuwse zeeschilders van voor 1850 die voornamelijk in deze provincie werkzaam is geweest. Veel maritiem historische gebeurtenissen in Zeeland heeft hij vastgelegd. Zijn schilderijen illustreren belangrijke episoden van een Zeeuws varend verleden.

Biografie
Engel Hoogerheyden monsterde op 10-jarige leeftijd aan als jongmaatjes op een schip van de Admiraliteit van Zeeland. Een ongeluk aan zijn voet betekende een vroegtijdig einde van zijn maritieme carrière. Zijn aanleg voor tekenen en schilderen kwam hem goed van pas toen hij zich vanaf 1772 ging toeleggen op zeestukken en schepen.

In een aantal gevallen werkte hij samen met de schilder-tekenaar Jacob Schwartzenbach (Veere 1760 - Veere 1805) en de Rotterdamse graveur Mathias de Sallieth (1749-1791). Met hem maakte hij een serie prenten van het vergaan van het VOC-schip "Woestduyn" op 24 juli 1779 voor de kust van Westkapelle. Voor 87 opvarenden liep het goed af toen ze de daaropvolgende morgen door de gebroeders Naerebout werden gered.

Hoogerheydens omvangrijk oeuvre is verspreid geraakt over diverse binnen- en buitenlandse verzamelingen.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.