kunstbus
Dit artikel is 12-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Eran Schaerf

Duitse kunstenaar van Israëlische origine, geboren in 1962, Tel Aviv, Israel. Eran Schaerf woont in Berlijn en Brussel.

Hij verwierf internationale bekendheid met zijn bijdragen aan Documenta 9 in Kassel en Aperto in Venetië in 1993. Zijn werk beweegt zich tussen installaties en radio- en filmprojecten. Eran Schaerf onderzoekt betekenisvelden en de omzetting van de ene taal in de andere.

Hij publiceerde onder meer Folding Public Plans (1994), Re-enactment (1996), Listener's Voice (1999), Gedachtnis zu zweit, For the Performance of Europe (met Eva Meyer, 2000) en Blue Key, Journal for Demographic Design (2002).

Eva Meyer & Eran Schaerf
Sinds 1997 produceren de kunsttheoretica Eva Meyer (º 1950, Freiburg, Germany) en kunstenaar Eran Schaerf samen films en hoorspelen. Zij realiseerden ondermeer Documentary Credit (1998), I Love you (1999) en Europe from afar (2001).

De essayfilm flashforward van Meyer en Schaerf zet een ongewoon acteursensemble (variërend van Elfriede Jelinek en kunstenaar Suchan Kinoshita tot Bert en Ernie) in om het idee van de 'flashforward' te ontwikkelen en de lof te zingen op de passie van en voor het mogelijke.
Oorspronkelijk was deze film een hoorspel voor het tentoonstellingsproject Utopia Station. De video speelt met de idee van 'vertaalprogramma' dat mogelijke herinneringen, flashbacks, in flashforwards omzet. We zien een heleboel sprekende mensen, maar horen slechts twee stemmen, van een man en een vrouw. Wanneer de plaatsvervangende stemmen uit hun rol stappen om zichzelf te synchroniseren met hun eigen herinneringen, wordt hun tussenkomst niet zomaar een uitstapje naar het verleden, want dat blijkt herschikt te zijn. Een videotape met een erg speels en tegelijk hypnotiserend karakter.

2005 Witte de With, Centrum voor Hedendaagse Kunst, Life Once More - Forms of reenactment in contemporary art
Scenario Data #39 (2005) (live reconstructies van historische gebeurtenissen, vaak van militaire aard.) en andere gemedialiseerde performances door de tentoonstellingsruimte te laten bewegen, en aldus tweedimensionale representaties in een driedimensionale ervaring te veranderen, imiteert Eran Schaerf de nadruk op 'ervaring' in reenactment-kringen, terwijl hij toch enige distantie in acht neemt. Scenario Data #39 is gebaseerd op een soort sciencefiction-script over een zoek geraakte futoroloog van de 'Kubrick Company' die het laatst zou zijn gezien in een achttiende-eeuwse salon - een verwijzing naar het slot van Kubrick's 2001: A Space Odyssey. Schaerf combineert een still van deze film met een foto van de achttiende-eeuwse salon die Baron de Rothschild aan het Israël Museum zou hebben gedoneerd om er zekere van te zijn dat (aldus Schaerf's tekst) indien de futuroloog terugkeert, dit in Israël zal plaatshebben, en met een foto uit 1974 van een kampvuur met Louis Quinze-stoelen op het einde van de Yom Kippoer-oorlog. Rond deze kern brengt hij beelden samen van onder meer Napoleontische reenactments en leden van een ultra-geheime Israëlische eenheid wier leden zich onder meer als Palestijnen verkleden.

2007 Skulptur Projekte Münster 07: Project: Sie könnte zu Ihnen gehören (www.skulptur-projekte.de)

Websites: www.muhka.be 1, www.muhka.be 2

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.