kunstbus
Dit artikel is 18-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

erotische kunst

De erotiek (v.) == Het geheel van verschijnselen en gevoelens van de zinnelijke liefde. Erotiek is een vorm van seksualiteit waarbij de nadruk in de eerste plaats niet ligt op geslachtsgemeenschap, maar om de gevoelens daarom heen en vooral om het opbouwen van een al dan niet sterk verlangen naar geslachtsgemeenschap. Het woord erotiek is afgeleid van de naam van de god van de liefde, Eros, uit de Griekse mythologie.

Erotiek kan zich op verschillende manieren uiten:
. Aan romantiek grenzende gebeurtenissen, zoals hand in hand zitten in het maanlicht.
. Bepaalde aanrakingen van elkaars lichaam, strelingen, maar het kan ook een tongzoen zijn.
. Aandacht geven aan elkaar op andere wijzen (poëzie of erotische verhaaltjes voorlezen, complimentjes geven, elkaar verzorgen of eten geven).
. Een film, boek of afbeelding (bijvoorbeeld van Gerda Wegener) kan erotisch zijn.
. Seksuele fantasieën kunnen erotisch zijn.

De grens tussen erotiek en pornografie is heel erg gebonden aan de persoonlijke levensopvattingen en opvattingen over seksualiteit. Wat voor de ene persoon "onschuldige" erotiek is, kan de ander ervaren als pornografie. Jonge of seksueel onervaren personen zullen eerder een bepaalde afbeelding of boek erotisch vinden dan mensen met veel ervaring.

Over erotiek zijn vele boeken geschreven, waarbij de meeste auteurs de lezer proberen bij te brengen hoe aan de hand van de meest uiteenlopende gebruiken of technieken men alleen of met een stel de seksuele opwinding kan opbouwen en zo lang mogelijk aanhouden alvorens tot geslachtsgemeenschap over te gaan.

Erotiek is sterk afhankelijk van het tijdsgewricht en de heersende moraal. In de periode van de lange jurken werd het zicht op een blote enkel van een vrouw al erotisch gevonden. De vroegste erotische foto's, van vrouwen in gebreide badpakken, worden daarentegen momenteel in de westerse landen geheel niet meer als erotisch beschouwd.

Rond erotiek (en met name rond de pornografische kant ervan) is een industrie ontstaan met een omzet van miljarden dollars per jaar. Het gaat hierin met name om de productie en verkoop van films, internet(-betaal)sites, verkoop van speeltjes, kledij en seksuele "hulpmiddelen". Het jaar na jaar stijgende omzetcijfer suggereert dat dit aanbod een behoefte dekt die leeft bij een groeiend deel van de wereldbevolking.

Zie voor erotische kunst ook het artikel naakt.

Websites: GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Erotiek

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.