kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Evelyn Jansen

Duitsland), woont en werkt in Dordrecht,

Evelyn Jansen schildert en tekent altijd portretkoppen. Wat haar intrigeert is de verborgen kant van de mens, die je van buiten niet kunt zien. Vaak zijn haar hoofden omstrengeld door twijgen of takken. Voor Jansen staan ze symbool voor de gedachten of emoties die een mens heeft.

Evelyn Jansen: Leegte is belangrijk in het leven
Alles wat er op de wereld gebeurt kan voor Evelyn Jansen (1961)
aanleiding zijn voor een schilderij. Foto's uit kranten of
tijdschriften of citaten uit de kunstgeschiedenis vormen meestal
de basis voor een werk, waarbij het oorspronkelijke beeld wordt
losgemaakt van de context en opgebouwd tot een beeld met een
nieuwe inhoud. Wat ze schildert gaat over wat ze zelf ervaart in
een beeld, om zich heen, in het leven van alledag. "De
wisselwerking tussen de omgeving en jezelf, tussen jezelf en
andere mensen, datgene wat tot mij komt en bewust of onbewust
wordt opgenomen."
Hoofden, of vormen die daarop lijken, nemen een belangrijke
plaats in het werk van Evelyn Jansen in. Geruime tijd schilderde
ze datgene wat de hersenen opnemen, tot uitdrukking gebracht door
golvende lijnen en gedachtenkringen die als energiebanen om en
door de hoofden waren geschilderd. In het werk worden
werkelijkheid en schijn, bewustzijn en onderbewustzijn en donker
en licht samengebracht. Niet als tegenstellingen op zich, maar
als voeders van de energie, op alle tijden en alle plaatsen.
Zelfportretten zou een goede typering van de werken zijn.
De geschilderde hoofden zijn echter meer dan zelfportretten. Het
zijn universele hoofden, zodat de met verf neergezette ervaringen
de persoonlijke sfeer overstijgen. Ondanks een rationeel
uitgangspunt, komen de werken sterk gevoelsmatig, intuïtief tot
stand. De composities zijn ook eerder leeg dan vol te noemen. Het
gaat Jansen er niet om zoveel mogelijk neer te zetten, de
essentie moet het doen. "Leegte is ook belangrijk in het leven.
Het betekent dat je kunt openstaan voor anderen, voor informatie,
voor dingen die op je af komen. Wat anderen over het leven denken
is belangrijk; misschien kun je daar zelf iets mee."
De schilderijen van Evelyn Jansen zijn stil en ingetogen. Naast
herkenbare vormen als het hoofd en het gelaat zijn organische
elementen als takken, riet of druppels te herkennen. Lijnen die
zich als nevelslierten over het doek bewegen, losse woorden die
in het taalgebruik veel voorkomen (concept, vertrouwelijk,
geheim, duplicaat), maar die door hun context een geheel andere
betekenis krijgen en die tevens het beeld grafisch beïnvloeden.
Maar ook rasterpatronen van stippen, grotere cirkels, repeterende
zwarte vlakken die associaties oproepen met vliegtuigraampjes en
andere zijn over of gedeeltelijk door het geschilderde gelaat geplaatst.
Schilderkunstige aspecten worden gecombineerd met
lineaire, tekenachtige elementen. Een schilderslijn vertaalt zich
in een lijn die op een tak lijkt, maar die ook een ader of een
rivier kan zijn. Micro en macro vallen samen, het beeld wordt
multi interpretabel. Het gevolg van haar werkwijze is dat beelden
over elkaar vallen en diepte gesuggereerd wordt. Evelyn Jansen
spreekt zelf van 2,4 dimensionaal: door overlapping ontstaat
ruimte en diepte.
De schilderijen van Evelyn Jansen vangen het licht, in plaats dat
het licht wordt geschilderd. Elementen in een compositie worden
pas zichtbaar bij aanlichting, door dag- of kunstlicht. Als de
ogen de schildering volgen komen vormen naar voren of verdwijnen
juist. Het nabeeld zet zich op je netvlies vast en verdwijnt pas
na enkele seconden.
In het meest recente werk begint de menselijke gestalte een
belangrijke plaats in te nemen. Geen volledig ingevulde figuur,
maar -net als bij de hoofden- een door de kijker in te vullen
identiteit. Hoewel ook hier een bestaand beeld het uitgangspunt
is, wil Jansen geen eenduidige betekenis aan haar werk geven. Het
zijn de inhoudelijkheden die haar boeien, maar het geschilderde
of getekende beeld moet wel een universele taal spreken. Voor
meerdere interpretaties vatbaar, want de werkelijkheid is
veelzijdig. "Het beeld moet de kijker raken, dan zijn de
associaties voor zijn of haar rekening". Het gaat Evelyn Jansen
om de mens, het zichtbare, maar juist ook het onzichtbare deel
daarvan. Beide probeert ze steeds in haar werk vorm te geven.
Het werk van Evelyn Jansen raakt aan de werkelijkheid, maar geeft
een persoonlijke kijk op die werkelijkheid weer. De wijze van
schilderen geeft ruimte voor een eigen invulling, maar geeft
tegelijkertijd aan dat de kijker moeite moet doen om het beeld te
doorgronden. De ene keer kijk je in een spiegel, een ander werk
is als een spirituele beleving, een derde een moment van
herkenning. Die uiteenlopende ervaringen doe je alleen maar op
bij kunst die je raakt.
Piet Augustijn
conservator hedendaagse kunst Gorcums Museum

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 33.