kunstbus
Dit artikel is 13-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ewald Mataré

Ewald Mataré (1887-1965)

Duits beeldhouwer en schilder, geboren 25 februari 1887, Aken.

Mataré, die men tot de tweede generatie van de Duitse expressionisten kan rekenen, maakte in de jaren 1920 naam met zijn heraldische, abstracte dierfiguren. Hun soepele, laconieke oervorm en hun haptische sensualiteit, die aan Brancusi doen denken, zouden later het vroege werk van Beuys inspireren. Mataré werkte veel in hout aan zijn diersculpturen, waarbij hij een compromis poogde te vinden tussen het karakter van het materiaal en de vorm van het dier; hierbij streefde hij naar een uiterste vereenvoudiging wat bijv. goed te zien is in 'Liggende koe', (1929, Museum van Oldenburg). Uitgaande van de vorm van mens en dier tastte hij in zijn sculpturen de grenzen van vorm en materiaal af.

Tijdens het Derde Rijk uit al zijn functies, o.a. van docent aan de Academie van Düsseldorf, ontzet.

Zijn menselijke figuren waaronder talloze in opdracht van de katholieke kerk, vertonen soms een geformaliseerde stilering.

Zijn 'Man van smarten' (1950) in de crypt van de ziekenhuiskapel te Keulen-Hohenlinde rekent men tot de belangrijkste religieuze sculpturen van onze tijd.

bronzen deuren
Drie bronzen deuren voor het zuidelijk portaal van de Dom te Keulen (1948-54) en drie bronzen deuren met bas-reliëfs voor een Vredeskerk te Hirosjima.

Mataré was onder meer leermeester van Joseph Beuys. Samen met deze leerling werkte hij in de jaren vijftig aan de nieuwe bronzen deuren voor de Dom van Keulen. In een aantal tentoongestelde vroege sculpturen van Beuys kan men in mystiek en uitdrukkingsvolle eenvoud van vormverwantschap zien met het werk van zijn leraar.

Mataré ontwierp ook drie gebrandschilderde ramen voor verschillende kerken.

Keulen 1965 gestorven.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 196.