kunstbus
Dit artikel is 13-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

expressie

(de expressie (v.))
1 uitdrukking van het gelaat
2 uitdrukking van de taal, gezegde
3 gevoelsuitdrukking

expres'sief (bn.)
1 veelzeggend
2 veel expressie hebbend

ex'pressievak (het ~)
1 onderwijsvak dat bedoelt een artistieke uitdrukkingsvorm te stimuleren

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.