kunstbus
Dit artikel is 16 10 2016 17:33 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

expressionisme

Expressionisme

Doorverwijspagina

Het expressionisme (expressionistisch, expressionist) = uitdrukkingskunst, [Frans/lat. 'expression' = 'uitdrukking'], een kunststroming waarbij men tracht het wezen der dingen uit te drukken met verwaarlozing van de objectieve vormen.

Expressief (bijvoeglijk naamwoord; expressiever, expressiefst; expressiviteit) = veel expressie hebbend.

De expressie (v)(expressies)
1 uitdrukking van het gezicht
2 uitdrukking van de taal, gezegde
3 gevoelsuitdrukking


Expressionistische Kunst Expressionistische Muziek Expressionistische Literatuur

Expressionisme algemeen
Kunstrichting van het modernisme, die in de schilderkunst, grafiek en literatuur nieuwe beeldende en literaire vormen vestigde (dit in tegenstelling tot de traditie van de beschrijvende en illusionistische traditie in de kunst), die het primaire van elk schepsel, respectievelijk de psychische uitdrukking van de mens en een vitaal levensgevoel wil uitdrukken of wil omzetten.

Het expressionisme ontstond als kunstvorm als reactie op de omstreeks de eeuwwisseling inzettende zegetocht van het natuurwetenschappelijke denken, waardoor de oude bindende vormen van het sociale leven in de maatschappij ontmanteld werden. In hun plaats traden zuiver functionele en doelgerichte verhoudingen, die de mens en de maatschappelijke werkelijkheid aan een, de realiteit door voorgevormde systemen vervangend, schematisme onderwierpen.

Tegenover deze geconstrueerde werkelijkheid stelden de expressionisten een 'nieuwe werkelijkheid', die een innerlijke stem gaf aan de achter het schematische denken broeiende chaos van het verval van de realiteit en van de omkering van waarden. Want anders dan de vertegenwoordigers van het naturalisme maakten de expressionisten juist geen gebruik van sociologische milieutheorien, omdat deze wederom op hypothesen berustten, die men aan de natuurwetenschappen verschuldigd was. Veeleer verwezen zij naar hun eigen door de ontwikkeling beschadigde gevoelsleven en gaven hier uiting aan.

De historische realiteit van de mens en de burgerlijke kunst werden als vervreemdend en gedeformeerd ervaren. Zo hebben veel expressionistische kunstenaars ook het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog enthousiast aanvaard, daar zij door een radicale afbraak van bestaande verhoudingen een vanuit de basis vernieuwende maatschappij als mogelijkheid zagen.

De neiging naar versimpelde utopie├źn of gemeenschapsidealen en tot overijlde actievoering leidde in de jaren twintig en dertig tot zogenaamde expressionistische debatten, waarin marxistische critici het expressionisme zelf als een burgerlijke vluchthaven beoordeelden.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 59.