kunstbus
Dit artikel is 13-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

fantastisch realisme

Wiener Schule des phantastischen Realismus

Naam voor een stroming uit het midden van de jaren vijftig, bedacht door de kunsthistoricus Johann Muschik, waarmee een groep schilders uit Wenen met hun gezamenlijke werken worden gekenmerkt. Tot deze groep, die algemeen als 'Weense School van het fantastisch realisme' wordt aangeduid, behoren onder meer Rudolf Hausner, Froiz Janschka, Curt Stenvert, Wolfgang Hutter, Erich Brauer, Anton Lehmden en Ernst Fuchs.

Deze school baseerde haar opstand tegen de terreur van het verstand, de moraal en de banaliteit op de manifesten en schilderijen van het surrealisme. Het 'psychisch automatisme' van Breton werd echter niet gevolgd. De schilderkunst werd gecultiveerd als een mystiek geïnspireerde 'profetische geheime wetenschap', onderhevig aan een groot aantal metamorfosen.

Een gemeenschappelijke eigenschap bij deze schilders, van wie er vier bij Albert Paris Gutersloh hebben gestudeerd, is de grote nauwkeurigheid van hun techniek en expressie, die zij in hun werken leggen. Enerzijds lijken de schilderijen van het fantastisch realisme op de werken van het Surrealisme. Maar terwijl de surrealisten veelal een psychisch automatisme volgen, alsof hun werk vanuit een dictaat uit het onbewuste voortkomt, zou men bij de fantastisch realisten kunnen stellen dat hun werk 'psycho-analytisch' doorleeft is. Dat zij zichzelf hebben geanalyseerd en vanuit een zeer gecontroleerd rationalisme hun subjectieve ervaringen en visioenen trachten te verbeelden.

Dit geldt vooral voor Rudolf Hausner, in wiens werken het meest om emoties, droombeelden en condities van het eigen ik draait, en daarmee een autobiografische indruk maakt. Hij schildert als een matroos, als Adam of als Odysseus en beschouwt deze weergave van zichzelf als een expressie-methode om zich psychisch te kunnen genezen en zich te handhaven in de zin van de theorieen van Freud. Als de vader van de psycho-analyse stelt: 'Het visuele denken beinvloedt de handelingen vanuit het onbewuste meer dan het verbale denken, het ontstaat ook eerder', dan stelt hij hiermee de definitie van het fantastisch-realisme vast.

Zie ook Magisch-Realisme of modern-realisme. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.