kunstbus
Dit artikel is 13-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

feministische kunst

Feministische kunst

Hoewel het feminisme in de eerste plaats een politieke beweging is, heeft het een immense invloed gehad op de twintigste-eeuwse kunst. De verwerping van het idee dat de wereldbeschouwing van de heteroseksuele, blanke man universele geldigheid heeft, heeft niet alleen kunstenaars, maar ook kunsthistorici en -critici in belangrijke mate beïnvloed.
De term 'feministische kunst' (die van toepassing is op het werk van kunstenaars als M. Kelly, Chicago en Spero) kwam pas op in de jaren negentienzestig, maar al vanaf het begin van deze eeuw hebben vrouwelijke kunstenaars met toenemend succes gevochten om erkenning. Om zich te onttrekken aan de door de man overheerste schilderkunst legden zij zich toe op het experimenteren met vormen van kunstnijverheid, film, video, performance, installatie en tekstuele kunst.
Door de grondregels inzake de kunstproductie en -beschouwing te veranderen heeft het feminisme een belangrijke invloed uitgeoefend op het werk van kunstenaars als kruger en sherman, die onderzoek doen naar de manier waarop vrouwen in de loop der tijd door mannen zijn afgebeeld. Ook de vigerende praktijk van de kunstgeschiedenis is door het feminisme ter discussie gesteld, onder andere door onderzoek te entameren naar vrouwelijke kunstenaars die door vroegere generaties kunsthistorici over het hoofd gezien of genegeerd zijn.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.