kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Floris Balthasars

Floris Balthasars was als goudsmid, kopergraveur, uitgever en veldmeter werkzaam in Delft. De kunstenaar werd bekend door zijn schitterende weergaven van veldslagen, slachtingen en belegeringen op kaarten. De Noord-Nederlandse cartografie kwam tijdens het stadhoudersschap van prins Maurits van Oranje tot bloei. Floris Balthasars behoorde tot zijn kennissenkring. De prins en de Staten Generaal bevorderden de productie van gedrukte kaarten die de voortgang van belegeringen in beeld brachten. De drie zonen van Balthasars traden in de voetsporen van hun vader. Zij hielden zich eveneens bezig met het graveren van landkaarten. Hun werk is moeilijk van dat van hun vader te onderscheiden.

Bron en meer informatie op Rijksmuseum Amsterdam

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.