kunstbus
Dit artikel is 13-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Fra Bartolommeo

Fra Bartolommeo (Baccio della Porta)Salvator Mundi uit 1516

Italiaans Renaissance schilder, ook bekend als Baccio della Porta, (Savignano di Prato, 28 maart 1472 - 6 oktober 1517 Florence (ook 31-10-1517 in Pian' di Mugnone wordt genoemd)).

Voornaam exponent van de hoog-renaissance.

Fra Bartolomeo of Fra Bartolommeo (di Pagholo) streefde naar simpelheid en evenwicht in compositie, decorum en een sobere opzet van de omgeving, waarin een gebeurtenis geplaatst werd. Zijn ideeën vormden onderdeel van de stijlverandering tussen 15de- en 16de-eeuwse Italiaanse kunst: de Hoge Renaissance.

Biografie
Vanaf 1483 (of 1484) werd hij een leerling in de schilderstudio/atelier van Cosimo Rosselli (1439-1507). Vanaf 1490 werkte hij aldaar samen met Mariotto Albertinelli. De twee bleken elkaar dermate goed te liggen dat ze vier jaar later een eigen atelier begonnen.

Het vroege meesterschap van Bartolommeo in het rangschikken van de ruimte en de plastische modellering van de figuratie komt al tot uiting in zijn vroegst bewaard gebleven werk, De Verkondiging (1497).

Bartolomeo sloot zich, onder invloed van priester Girolamo Savonarola, in 1500 aan bij het kloosterorde der Dominicanen bij het convent van San Marco in Venetië, nadat hij zijn profane werk had verbrand en zich uitsluitend aan religieuze voorstellingen wijdde. Hij gaf later ook het schilderen op. Dit was meteen het einde van de samenwerking met Cosimo Rosselli, die zeer teleurgesteld was.

Een aantal jaar zou hij niks meer schilderen, maar uiteindelijk, in 1504 hervatte hij zijn werk toen hij Fra Angelico als hoofd van het kloosteratelier in San Marco opvolgt. In dat jaar werkte hij aan één van zijn beroemdste werken, de Visioen van St. Bernardus in de familiekapel van Bernardo Bianco, dat door een mystiek-ascetische opvatting wordt bepaald. In het begin van 1507 voltooide hij dit werk.

Niet veel later kwam de jonge schilder Rafaël Santi naar Florence, en de twee raakten bevriend. De twee inspireerden en leerden ook van elkaar, iets wat te herleiden is aan de werken van beide. Toch was de periode dat de twee samen waren kort. Datzelfde jaar nog trok Rafaël naar Rome om een aantal werken te voltooien. Zijn ontmoeting met Rafaël leidde tot een verheldering van de opbouw van het beeld tot een architectonisch evenwicht en een plastische geladenheid.

Tussen 1508 en 1515 bezocht hij Venetië en Rome. Beide reizen waren belangrijk voor de ontwikkeling van zijn artistieke idealen.

Tijdens zijn verblijf in Venetie in 1508 bestudeerde Bartolommeo de schilderkunst van Giovanni Bellini waaardoor in zijn stijl een element naar voren komt die hij aan de Umbrische school dankt: het monumentale effect van de gesloten vorm van zijn figuren.

Hij werkte in Venetië aan God de Vader aanbeden door Maria Magdalena en St. Catharina voor de Dominicaanse klooster in Murano. Echter werd hij niet betaald door Dominicanen en hij besloot het werk Lucca te brengen, waar het tot op de dag van vandaag nog altijd te zien is. Hij werkte vanaf dan een tijd lang in en rond Lucca. In deze periode werkte hij ook weer een aantal maal samen met Cosimo Rosselli.

Zijn belangrijkste werk van voor 1512 zijn de twee panelen van Het Mystieke Huwelijk van St. Catharina geschilderd in opdracht van de gezant van Lodewijk XII, Jacques Hurault en Madonna in alle glorie temidden van heiligen en schenkers in opdracht van de kanselier van Vlaanderen.

In 1513 trok hij naar Rome, waar hij aan diverse schilderijen werkte, waarvan een deel uiteindelijk in Florence zou belanden. De monumentale vormgeving van zijn werk kwam nog sterker tot uiting toen hij onder de indruk raakte van het werk van Michelangelo dat hij in rome leerde kennen. Door zijn helder belijning weet hij een gematigd sfumato en een zacht clair-obscur nog wat af te zwakken

Karakteristieke voorbeelden van de klassieke monumentale stijl van Fra Bartolomeo zijn De Prediking van St. Vicentius Ferrer (1514), De Evangelist Marcus (1514) en Salvator Mundi uit 1516.

In 1517 zou hij sterven in Florence, waar hij op dat moment net begonnen was aan een schilderij voor de hertog Alfonso I d'Este, waarvan enkel nog tekeningen, schetsen bestaan.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Fra_Bartolommeo.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 39.