kunstbus
Dit artikel is 18-03-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Francesco Albani

. Francesco Albani (1578-1660), dichter (nog geen informatie)

. Francesco Albani (of Albano), Italiaans kunstschilder, geboren 17 augustus 1578 in Bologna - overleden 4 oktober 1660 aldaar.

Francesco Albani werd bekend door zijn religieuze en mythologische werken. Hij was één van de voornaamste mythologieschilders van de school van Bologna. Voor zijn tijd gebruikte Francesco Albani een opvallend licht palet. Heldere kleuren en zachte lijnen zijn de belangrijkste kenmerken in het werk van deze kunstenaar.

Biografie
Francesco was de zoon van een zijdehandelaar die van plan was zijn zoon in het zelfde beroep groot te brengen; Albani begon echter op zijn twaalfde te schilderen en ging er helemaal in op nadat zijn vader was gestorven.

Zijn eerste leraar was de Vlaamse meester Denis Calvaert, waarvan Guido Reni tezelfdertijd een leerling was. Na het vertrek van Calvaert werd Francesco volledig aan de zorg van Guido overgelaten waarbij er een hechte vriendschap ontstond tussen hen. Circa 1595 volgde hij Guido naar het atelier van de Carracci's, die een leeropdracht in Bologna hadden, waar ten gevolge van wederzijdse rivaliteit hun vriendschap wel geleidelijk aan begon af te koelen. De invloed van de Carracci's op Albani's stijl is waarneembaar in het fresco S. Pietro penitente (Oratorio di S. Colombano) en het altaarstuk met De verschijning van Christus aan de Maagd (1596-1598). Vóór de eeuwwisseling werkte hij mee aan de frescocyclus in het palazzo Fava (scènes uit de Aeneïs). Op 5 dec. 1599 had hij samen met Guido Reni zitting in de Consiglo dei Trenta dell'Arte dei Pittori, voor het eerst georganiseerd te Bologna.

In 1601-1602 was hij samen met Guido Reni te Rome om Annibale, Rafaël en de antieken te zien. Albani opende een atelier in Rome. Hier schilderde hij naar de ontwerpen van Annibale Carracci de fresco's voor de Cappella Herrera in de H. Jacobus degli Spagnoli (1602-1607, nu in Madrid, Prado en Barcelona).

Zijn bestudering van Rafaël is waar te nemen in De val van Faeton en De godenbijeenkomst in het palazzo Giustiniani te Bassano di Sutri, 1609/1610.

De samenwerking met Guido Reni voedde verder zijn classicistische schilderwijze (tondi met mythologische voorstellingen, Galleria Borghese, en landschappen met voorstellingen uit Orlando furioso, Galleria Colonna). Beroemd werd hij door de vier in 1620-1622 geschilderde tondo's met De mythe van Venus. Van 1623-25 schilderde hij Galathea in de schelpenwagen.

Na enkele kerkelijke opdrachten bracht hij de hoofdmotieven van zijn werk tot ontwikkeling: het landschap met figuren en mythologische onderwerpen, waarmee hij als een van de belangrijkste voorlopers van de moderne landschapsschilderkunst beschouwd kan worden.

Na de dood van zijn vrouw keerde hij in 1625 naar Bologna terug waar hij voor de tweede maal huwde en verbleef tot aan zijn dood.

In 1633 schilderde hij de bekende Annunciatie in S. Bartolomeo (1633).

Tot de belangrijkste werken van Francesco Albani behoren onder meer: "Mercurius en Apollo" (1624), "De vier elementen" (ca. 1628), "Annunciatie" (1632) en "De roof van Europa" (1639). Carlo Cignani en Andrea Sacchi waren zijn studenten.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.