kunstbus
Dit artikel is 13-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Francesco Primaticcio1563 - Odysseys en Penelope, doek, 115x123, New York, Wildenstein Galleries
De vreemde opvattingen om hun figuren in een oneindige ruimte te doen wortelen of zich daarin te verliezen, hebben Rosso noch Primaticcio kwijt kunnen raken. Maar de mystiek maakte plaats voor de erotiek, en de verbeelding verving het expressionisme. Dit was Primaticcio niet vreemd - hij had onder Giulio Romano aan het Palazzo del Tè gewerkt. Onder de zijdeachtige streken van zijn beperkt palet werd het dartelzinnelijke koel; elk spoor van de Italiaanse aardse gehechtheid verdween in het schemerachtige licht en de vochtige atmosfeer die een kenmerk waren van het Ile-de-France. (KIB ren 138)


Italiaans maniëristisch schilder, graficus, decorateur en architect, (30-4-1504 Bologna, tussen 15-5 en 14-9-1570 Parijs). Door de Fransen wordt hij ook wel Le Primatice of Il Bologna genoemd.

Primaticcio genoot zijn opleiding onder andere bij Giulio Romano, die een sterke invloed had op de stijl van zijn vroege werk. Samen met hem decoreerde hij onder andere het Palazzo Ducale en het Palazzo del Tè in Mantua. Zijn eigen werk werd vooral beïnvloed door Antonio da Correggio en Michelangelo.

Al in 1532 nodigde de Franse koning Frans I hem uit naar Fontainebleau, waar hij onder leiding van Rosso Fiorentino mede werkzaam was bij de decoratie van het koninklijke château in de Franse stad Fontainebleau. Rosso Fiorentino en Primaticcio ontwikkelden gezamenlijk de stijl van de School van Fontainebleau, waarvan zij tevens de belangrijkste vertegenwoordigers zijn. Gedurende zijn beginjaren in Frankrijk ontleende Primaticcio veel inspiratie aan het werk van Rosso, maar hij oriënteerde zich evenzeer op de verzorgde schilderstijl van Parmigianino en Correggio. Samen met Rosso was Primaticcio onder meer verantwoordelijk voor de decoratie van het Pavillon de Pomone (1532-35) en de Chambre du Roi, alsmede voor de fresco's aan de Porte Dorée.

In opdracht van de Franse koning ondernam Primaticcio in totaal drie reizen naar Italië, tijdens welke hij onder andere koninklijke schilderijaankopen verzorgde. Tijdens zijn verblijven in Rome kwam hij nader in aanraking met de kunst uit de klassieke Oudheid en het werk van Rafaël en vooral Michelangelo.

Toen Rosso Fiorentino in 1540 stierf werd Primaticcio zijn opvolger en nam hij de leiding op zich van de artistieke werkzaamheden in Fontainebleau. Daar kwam tussen 1541 en 1570 zijn belangrijkste werk tot stand, de Galerie d'Ulysse, die evenwel onder Lodewijk XIV weer afgebroken werd.

Na het project van het koninklijke château in Fontainebleau bleef hij in koninklijke dienst, hij werkte onder vier opeenvolgende monarchen. In opdracht schilderde hij de decoratie voor de verschillende koninklijke châteaus en andere gebouwen. Daarnaast ontwierp hij grafmonumenten van zowel Frans I als Henry II.

Van zijn grote werken is alleen de Salie de Bat (1551-56) bewaard gebleven.

Vooral door de door hem ontwikkelde decoratieve techniek, een combinatie van schilderkunst en plastisch stucwerk, en zijn figuurinterpretatie had Primaticcio grote invloed op tijdgenoten en kunstenaars in latere tijd.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 10.