kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Frans Francken

Zuid-Nederlandse schilder, tekenaar, stoffageschilder

Leraar van Frans Francken III, Carstian Luyckx, nagevolgd door door Henri Carlier.

5-5-1581 werd Frans Francken de Jonge in Antwerpen geboren. 6-5-1642 is hij aldaar gestorven.

Francken stamde uit een familie van schilders. Zijn leertijd bracht hij door in het atelier van zijn vader. Waarschijnlijk is Frans II (zijn vader heette ook Frans) verder in Parijs in de leer geweest bij zijn oom. Francken werd de beroemdste kunstenaar van zijn familie en was ook een van de meest productieve schilders van zijn tijd.

Plaats/periode van werkzaamheid Antwerpen 1599 - 1642

In 1605 trad hij toe tot het gilde van Sint Lucas in zijn geboorteplaats.

Frans II schilderde altaarstukken; ook voorzag hij meubelpanelen van geschilderde voorstellingen. Verder maakte hij kleine schilderijen met historische, mythologische of allegorische voorstellingen. Frans Francken was vooral kundig als schilder van kleine figuren, deze komen vaak aanmerkelijk beter uit de verf dan de landschappen op zijn schilderijen. Frans Francken II werkte daarom vaak samen met specialisten, die beter dan hij in staat waren een landschap te schilderen. Frans Francken II schilderde vaak de figuren in de landschappen van Abraham Govaerts.

Websites: literatuur wordt Frans Francken II ook wel opgegeven als Jan Baptist: bron volkomen onduidelijk. Thieme Becker maakt alleen melding van een jonggestorven zoon van Frans met deze namen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.