kunstbus
Dit artikel is 19-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Fransje Killaars

Fransje Killaars (1959)

Amsterdam.

Met belangrijke exposities in grote musea en bekende galeries is Fransje Killaars op het gebied van installaties, samengesteld uit textiel, een 'naam' in Nederland. Naast tentoonstellingen werkt Fransje ook in opdracht. Bijv. Het Paleis van Justitie in Den Haag, Stg. Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst en Getsewoud Haarlemmermeer.

Wie in de loop van de jaren enkele installaties van Fransje Killaars heeft gezien, zal niet verbaasd zijn te horen dat de kunstenaar een tijdlang als assistent gewerkt heeft voor Sol Lewitt. Alhoewel er tussen het minimalistische werk van Lewitt en de uitbundige installaties van Killaars een wereld van verschil zit, is er een duidelijke overeenkomst. Bij beide kunstenaars gaat het om werken waarvoor de ruimte als uitgangspunt wordt genomen, en waarbij kleur zeer bepalend is voor het inrichten van een architecturale omgeving. Bij het werk van Fransje Killaars springen naast haar kleurgebruik ook haar materialen in het oog. Het zijn vaak kleurrijke kleden, glanzende stoffen, tapijten, dekens en kussens, die zij speciaal laat vervaardigen in een atelier in India.

Killaars' werk is geworteld in een traditie van colour field painting en minimalisme. Het handelt over kleur en ruimte, symboliek van kleuren, materialen en andere culturen. Door de ongebruikelijke combinaties van kleur en materiaal ontregelt het werk de ruimte en de blik van de toeschouwer. Met veelkleurige tapijten, wandbedekking, stoffen en meubels creëert ze hele zinnelijke ruimtes, ruimtes 'van rust, harmonie en ongebreidelde genotzucht en tastzin'. De gebruikelijke afstand tussen kunst en toeschouwer bestaat niet meer, de toeschouwer moet het werk betasten, erop liggen en kan genieten van de door kleur vormgegeven ruimte.Colors, Figures First, 2007
installatie met mannequins en handgeweven dekens
collectie kunstenaar


In het Stedelijk Museum Schiedam is van 20 april tot en met 13 juli 2008 de tentoonstelling Figures van Fransje Killaars te zien, een solopresentatie met nieuwe en bestaande installaties. Killaars is geen onbekende van het museum. Zij heeft in 1997 in het kader van de Unisono-reeks een ruimtevullende installatie gemaakt en het museum heeft een tweetal werken van haar in de collectie.

Fransje Killaars (Maastricht, 1959) geniet internationale faam met haar grootschalige installaties, die zij bouwt van felgekleurde dekens, tapijten en kussens. De tentoonstelling FIGURES bestaat uit diverse sculpturale installaties met ondermeer figuren; m annequins gehuld in felgekleurde dekens en in stoffen met een 'eye dazzling' motief. In een van de nieuwe werken Figures ontvouwen zich twee werelden. De ene kant is uitbundig, waar de kleurrijke handgeweven dekens naar eigen ontwerp het decor vormen voor een aantal mannequins gehuld in gekleurde dekens met hetzelfde motief. Hier zijn de gestalten anoniem en eenvormig. De andere kant is sober waar verschillende kledingstukken als sculpturen staan te pronken. In deze actuele, maar ook tijdloze installatie verenigt Killaars haar liefde voor de symboliek van kleur en textiel met de betekenis en de identiteit van kleding.

Fransje Killaars is als schilder begonnen waarbij de kracht van kleur het thema was in haar werk. In de jaren negentig gaat zij naar India en komt hierover tot nieuw inzicht. Ze raakt daar geïnteresseerd in het gebruik van kleur, de betekenis van kleding en de Indiase architectuur. De kennismaking met de nog levende 'handloom' weefcultuur doet haar besluiten om ter plekke textiel te laten uitvoeren naar eigen ontwerp. De ruimtevullende textiel installaties, die vanaf dan haar medium worden, blijken vanuit haar schilderkunstige kleuronderzoek een logische stap.

Naast de ruimtelijke ingrepen realiseert Killaars autonome installaties zoals in het Stedelijk Museum Schiedam. Killaars werkt hier met het materiaal dat haar zo eigen is - kleurrijke stoffen, tapijten, dekens alles is naar eigen ontwerp handloom vervaardigd. Ze gebruikt hiervoor nieuwe en readymade stoffen. Deze gebruikt zij als een soort alfabet om in haar eigen taal een nieuw beeld te realiseren. De textiel zelf - hoe essentieel ook, is nu in feite het materiële karakter van het echte materiaal waar zij mee werkt: kleur in combinatie met textiel heeft voor haar een belangrijke communicatieve uitwerking.

Ook toont haar werk naast kleur meerdere betekenislagen in de nieuwe installaties in Schiedam. Titels als Map en Camouflage duiden dat ook aan. In het werk Map speelt de betekenis van motieven een rol. Hier wordt gebruik gemaakt van stoffen die visueel verwant zijn aan het camouflage dessin. Bij de installatie Camouflage vormen het motief en zijn meerdere complexe betekenissen in de hedendaagse samenleving de aanleiding voor Killaars nieuwste installatie.

De solotentoonstelling van Killaars prikkelt de toeschouwer te associëren over de identiteit en de betekenis van kleding, over de rol van motieven en textiel in relatie tot actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.