kunstbus
Dit artikel is 03-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Friedrich von Amerling

Oostenrijks schilder, 14.04.1803 Wenen - 15.01.1887 aldaar

Naast F. Waldmüller is hij een belangrijk vertegenwoordiger van het Oostenrijkse biedermeier. Hij was lange tijd de portretschilder van de aristocratie. (Summa; Encarta 2001)

Na zijn studie aan de Weense kunstacademie verbleef hij in Londen en Parijs waar hij zich verder in de portretkunst bekwaamde. Zijn portretten onderscheiden zich door een uiterst representatieve, classicistische stijl in de geest van het Biedermeier.Rudolf von Arthaber met zijn kinderen voor het portret van de overleden moeder, 1837, olie, 221x155, Wenen, Österreische Galerie
In de Weense Biedermeiertijd neemt Amerling met zijn prachtige familieportretten een bijzondere plaats in. Behalve aan de Weense traditie had Amerling dit voornamelijk te danken aan zijn studie bij Thomas Lawrence in Londen en bij Horace Vernet in Parijs. Het hier weergegeven familieportret laat de voorname kunst van de schilder zien, die de klaarheid heeft van een stilleven, maar waarvan de elegance gemakkelijk tot routine kan verstarren. (KIB 19de 72)

In 1841 is hij in Italië gewone mensen gaan schilderen waarmee misschien wel zijn mooiste werk is ontstaan.

Websites: www.elseviermaandschrift.nl


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.