kunstbus
Dit artikel is 13-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

fundamentele schilderkunst

Fundamentele schilderkunst

Ook wel (Eng.) silent art, (Duits) analytische Malerei of geplante Malerei, stroming in de 20ste-eeuwse beeldende kunst van de jaren zeventig.

De fundamentele schilderkunst is abstract en heeft geen relatie tot zaken buiten het kunstwerk zelf; de werkwijze van het schilderen en de schilderkunstige grondbeginselen staan centraal. Veel kunstenaars concentreren zich op het onderzoek van de formele aspecten van de schilderkunst, zoals formaat, grootte, schaal, kleur, lijn, vorm, textuur en materialen.

Tot de bekendste vertegenwoordigers van deze richting, die wortelt in de traditie van kunstenaars als Newman, Rothko en Reinhardt, behoren de Amerikanen Robert Ryman, B. Marden, R. Mangold, A. Martin, de Nederlanders J. Berghuis, K. Smits, R. van Koningsbruggen, de Belgen J. Delahaut, A. Beullens, A. Cortier en Raoul de Keyser, de Duitsers W. Gaul, G. Graubher en de Italiaan G. Zappettini. In Frankrijk is de groep Supports/Surfaces te noemen.

Nuchter bekeken is een schilderij een plat vlak, bedekt met verf. Over dat vlak valt te melden dat het eenformaat heeft, dat het uit een bepaald materiaal bestaat en dat er zoiets op voorkomt als kleur, eventueel gecomponeerd tot vorm. Vanuit die optiek wordt de afbeelding, of eerder de inhoud ervan, beschouwdals een illusie. Een van de voorstanders van deze fundamentele schilderkunst is de Amerikaan Robert Ryman. Samen met een aantal geestesverwanten onderzocht hij vanaf de jaren '60 de tastbare karakteristieken van het schilderij. Aangezien de afbeelding niet in dit concept thuishoorde, ruimde ze plaats voor variaties op het thema van dragers en texturen. Ryman verkoos het vierkant als grondvorm, en met het gebruik van wit ruilde hij de kleur in voor de werking van het licht. Het onderzoek mondde uit in een oeuvre dat de ambachtelijkheid van de schilderkunst belicht. Niet wát, maar hóe was dus het vaandel waaronder Ryman de borstel hanteerde. Mettertijd kregen de adepten van deze formule of analytische stroming te kampen met kritiek, omdat de gepresenteerde materie, op haar beurt immers ook een weergave van een achterliggend idee, uiterst weinig aan de verbeelding overliet.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.