kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Geert Mul

Gerardus Nicolaas Maria Mul, Nederlands videokunstenaar
Geboren te Alphen aan den Rijn 11-10-1965

Geert Mul studeerde van 1985 tot 1990 aan de kunstacademie in Arnhem. Hij specialiseerde zich daar uiteindelijk in computeranimatie. Na zijn studie bezocht hij verschillende landen, waaronder Japan. De geluids- en beeldopnamen die hij tijdens zijn reizen maakte zijn later in diverse tentoonstellingsruimtes in Nederland tentoongesteld. Om financieel onafhankelijk te worden begon Mul midden jaren negentig voor een Rotterdamse discotheek met het creëren van videoprojecties gecombineerd met popmuziek. Hiermee behoorde hij in feite tot de eerste lichting veejee's. Deze evenementen groeiden uit tot min of meer interactieve beeld- en geluidsenvironments.

Zijn werk bevat video-installaties, voorstellingen en concerten die te zien zijn in musea, expositieruimtes, concertzalen en op popfestivals. Geert Mul gebruikt digitale technologie om de expressie of betekenis van het werk aan te geven.

Geert Mul is de hedendaagse variant van de multimedia kunstenaar. Hij onderzoekt de mogelijkheden om zo veel mogelijk beelden uit zijn rijk gevulde databank met elkaar te combineren in installaties. Daarvoor bouwt hij niet alleen de hardware maar ook de software, de programma's die ervoor zorgen dat er eindeloos veel verschillende combinaties van beelden en geluiden mogelijk zijn. Wat Mul wil is dan ook een bijna levend kunstwerk creëren. Generating Live noemt hij dat.
Mul staat bekend om zijn interactieve video-installaties waarbij de toeschouwer het kunstwerk medecreëert via zijn bewegingen. Door rond te lopen, naar of van het werk af, kan de toeschouwer het werk activeren, versnellen of vertragen. Hierdoor ontstaat een relatie tussen lichaam, beeld en geluid. Geert Mul past zijn werk steeds aan aan context en het publiek waarvoor hij werkt.

Zijn werk te zien geweest op culturele manifestaties als het International Film Festival Rotterdam(1998, 1999, 2000), de biënnale Big Torino (2000) in Turijn en onder de naam Cut-Up tijdens het muziekfestivals Lowlands (1997, 1998, 1999), en DRUM & RHYTM festival (1997, 1998, 1999). Ook heeft hij video's gemaakt voor het kledingmerk Diesel (1999, 2000), kunstcentrum Witte de With, het Sonar Festival in Barcelona, Cartier Foundation in Parijs en het nationaal museum voor moderne kunst in Kyoto.

elementen uit de beeldende kunst, muziek, clubcultuur en film. Met medewerking van: Jochem Paap - geluidsontwerp / Koot - tekstbeelden / Lucas van der Velden - Midi en geluidsprogrammering / Geert Mul - video audio- en lichtontwerp.

Speciaal voor De Vleeshal heeft Geert Mul een indrukwekkende (video)beeld-, geluid- en lichtinstallatie ontwikkeld, met als titel "GENERATING LIVE". Deze installatie bestaat uit vier grote schermen waarop videobeelden worden geprojecteerd, een zware geluidsinstallatie, vierentwintig krachtige lampen en een lichttafel. Met behulp van een aantal computers zijn de verschillende onderdelen van deze installatie volledig geïntegreerd. Speciaal ontwikkelde software genereert ter plekke met beeld, geluid en licht steeds nieuwe settings (instellingen).

In cycli van twintig minuten volgen deze settings elkaar op als een film, met een openingsscène, enkele tussenscènes, een ontknoping en een slot. De openingsscène introduceert verschillende beelden, geluiden en lichtstanden, net zoals in een film verschillende personages worden geïntroduceerd. Deze worden verder uitgediept in de tussenscènes, om vervolgens - net zoals bij de ontknoping van een film - aan het einde weer bij elkaar te komen, gevolgd door de relativerende afstand van een slot of aftiteling.

Deze abstracte onderliggende structuur maakt het mogelijk dat, met behulp van de speciaal ontwikkelde software, elk type scène zich steeds volgens hetzelfde patroon ontwikkelt, en dat deze scène per cyclus met steeds een andere combinatie van beelden, geluiden en lichtstanden wordt ingevuld. Hiermee ontstaat door middel van video, licht en geluid het eindeloze, zelfgenerende epos "GENERATING LIVE".

Bijzonder aan "GENERATING LIVE" is ook de manier waarop het tot stand is gekomen. Afzonderlijke delen van het door Geert Mul ontwikkelde concept zijn, naast Mul zelf (video, audio- en lichtontwerp), ontwikkeld door Jochem Paap (als musicus vooral bekend onder de naam Speedy J - geluidsontwerp), Koot (tekstbeelden) en Lucas van der Velden (Midi en geluidsprogrammering).
Ieder van hen heeft op eigen vakgebied een grote reputatie opgebouwd met de manier waarop zij artistieke- met technologische innovatie laten samengaan. Dit stelt hen in staat vanuit hun eigen expertisegebied nauw samen te werken met anderen, zoals in "GENERATING LIVE". Veelzeggend in dit opzicht is dat zij ook allemaal in het clubcircuit actief zijn, waar zij beschouwd worden als grondleggers van recente en vernieuwende ontwikkelingen, waaronder de combinatie van live gemixte (video)beelden en muziek.
video/geluidswerk La Dérrive (1999) gerealiseerd, als de live show Harbour Sound and Vision (1999).

VJ's (Video-Jockeys) zijn enkele jaren geleden begonnen om de statisch ogende optredens van DJ's (Disc-Jockeys) in clubs visueel aantrekkelijker te maken door videobeelden bij de muziek te projecteren. Geert Mul geldt als een van de pioniers op dit gebied en heeft onder de naam Cut-Up de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd om de mogelijkheden van deze manier van werken, waarin beeld en geluid een hele directe relatie aangaan, verder uit te bouwen. De nieuwe show, die Geert Mul en Jochem Paap speciaal voor de Markt in Middelburg realiseerden, zet een belangrijke volgende stap in deze ontwikkeling. Hun samenwerkingsprojecten onderscheiden zich van zowel het werk van de meeste VJ's, als dat van de meeste beeldend kunstenaars. Waar in clubs de beelden van VJ's (net als in videoclips) ten dienste staan van de muziek, is dit in de beeldende kunst meestal omgekeerd. Het bijzondere van de projecten van Mul en Paap is echter, dat beeld en geluid gelijkwaardig zijn aan elkaar. Deze op synergie gerichte manier van werken leidt tot even indrukwekkende als vernieuwende live optredens.

kunstenaar Geert Mul. De beelden komen uit een database die door studenten van de TU/e zelf aangevuld kan worden. "Het is een werk dat zich langzaam in zijn omgeving moet nestelen. Een soort organisme dat meegroeit en zich aanpast aan zijn omgeving."

'The Library of Babel'
De installatie 'The Library of Babel' is gebaseerd op het gelijknamige verhaal van Jorge Luis Borges waarin een oneindige bibliotheek wordt beschreven. De bewoners van deze bibliotheek rest niets anders dan uit te zoeken wat de zin is van deze oneindige verzameling informatie. Het dwingt ze een algemeen ordenend principe te achterhalen, of te verzinnen (!) welke de oneindige verzameling richting en betekenis geeft.

De 'The Library of Babel' van Geert Mul onderzoekt de mogelijkheden van het genereren van betekenis. De installatie bevat een database met 100.000 afbeeldingen en beeldanalyse-software. Het idee is dat betekenis uit ordening en structuur ontspruit. Een machine die geordende beeldreeksen kan genereren, creëert dus ook betekenis. Dit is een fascinerend idee. We zijn gewend om grote hoeveelheden beeld als triviaal of betekenisloos te interpreteren. De 'The Library of Babel' wil het tegenovergestelde bewerkstelligen.

De interactieve installatie 'The Library of Babel' bestaat uit negen videoprojectie-vlakken die tevens een interactieve vloer vormen. Hiermee verbonden staan vier computers met een verzameling van 100.000 plaatjes waaronder landschappen, naakten, portretten, nieuwsbeelden en commercials.


"Data Architecture"
Galerie Ron Mandos
Voor dit project ontwierp Mul een nieuwe interactieve installatie waarbij hij voortborduurt op de installatie 'Library of Babel' die Mul tijdens de Fotobiënnale Rotterdam 2003 presenteerde. Daarnaast zal Mul een aantal monumentale prints exposeren.

Mul zal voor de gelegenheid samenwerken met beeldend kunstenaar Marc Müller. Müller bouwt in de galerie een tentakelachtige installatie die ontspruit uit een bureau in de kleine voorkamer op de eerste verdieping. Het hele groeisel is een soort wegwijzer, bedacht door een bezeten geest die het schepsel steeds bijwerkt vanuit zijn bureau om een perfecte staat te bereiken. De toeschouwer wordt geconfronteerd met deze wegwijzer, die buiten controle is geraakt en je dwingt op te letten waar je de volgende stap neerzet. Tussen dit bouwwerk zullen de projecties van Geert Mul te zien zijn.
De opening van het project zal overigens ook spectaculair zijn: de presentatie zal plaatsvinden van de nieuwe cd met bewerkingen van de soundtracks van het werk van Mul die speciaal ontwikkeld is door Gideon Kiers en Lucas van der Velden. De cd zal in beperkte oplage aangeboden worden.


Geert Mul bracht een bezoek aan Warschau en ontdekte in de plaatselijke etalages van fotografen de lokale identiteit.
'Het is me in andere landen en daarna in Nederland opgevallen hoe goed de foto's in etalages van portretfotografen de specifieke lokale cultuur weergeven. Elk land heeft zijn eigen traditie in portretfotografie, elke wijk in een stad heeft zijn eigen dress-code en poses.'


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.