kunstbus
Dit artikel is 18-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

genre

De schilderkunst die typerende omstandigheden of werkzaamheden uit het dagelijkse leven van bepaalde sociale klassen of beroepsgroepen in beeld brengt (ontstaan als tegenstelling tot religieuze en historische thema's.) Er wordt onderscheid gemaakt tussen genrestukken of zedenschilderingen met afbeeldingen uit hofkringen, van de burgerij of het boerenvolk.

Aangezien in de Middeleeuwen het afbeelden van het leven van alledag slechts weinig voorkwam (de schilderkunst diende voornamelijk kerkelijke en religieuze doeleinden), kreeg de schilderkunst van het genrestuk pas tegen het begin van de 16e eeuw een kans zich te ontwikkelen. Dit gebeurde vooral in de grafische kunst, die in tegenstelling tot het paneel, niet tot een bepaalde materie werd ingeperkt.

Speciale genres
Tot een eigen soort ontwikkelde zich de genreschilderkunst pas in de 17e eeuw en wel met name in de Lage Landen, waar de opkomende burgerij en de ambachten sterk aan zelfbewustzijn en politieke macht wonnen en daardoor een sterkere invloed op de kunst uitoefenden. Vooral in het protestantse deel van de Nederlanden werd bovendien de kerkelijke macht ingeperkt, waardoor de blik vrij kwam voor een discussie over de praktijk van het dagelijkse leven. Hierdoor ontstonden speciale genres en ook genreschilders voor bijvoorbeeld oorlogstaferelen (zeeslagen) en binnenhuisgenres, en nog veel meer.

Overheersten in de Nederlanden met name de genrestukken van de burgerij en boerenbevolking ( Ostade, steen, Terborch, Teniers, Wouwerman van Delft), in Frankrijk voerden schilderingen van elegante gezelschappen aan het hof de boventoon ( Watteau, Poussin). In Duitsland en Engeland domineerden zedenschilderingen van de burgerij met een moraliserende tendens (Hogarth).

Voor de hedendaagse kijker blijft de bedoeling van veel van deze genreschilderijen onduidelijk, omdat voor ons de betekenis na enkele eeuwen verloren is gegaan. Het is zelfs de vraag of deze werken inderdaad altijd een diepere betekenis met zich mee dragen.

Neergang
In de 19e eeuw is het genre binnen zeer veel verschillende gebieden te vinden en hebben bijna alle kunstenaars zich ook hiermee beziggehouden. Aan het einde van de 19e eeuw sluipen steeds meer sociaal-kritische aspecten de gernreschilderkunst binnen. Binnen het modernisme, met zijn sterk veranderde opvatting over esthetische concepties en afbeeldingen, zijn er nog maar weinig richtingen, waarin een soortgelijke beeldvorming als die in de genrestukken kon blijven bestaan.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.