kunstbus
Dit artikel is 25-09-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Gentile da Fabriano

Gentile da Fabriano (Gentile di Niccolò di Giovanni Massi)

Italiaans, Venetiaans en Umbrisch schilder, ook wel Gentilino genoemd, * ca. 1370 Fabriano - † 1427 Rome (begr. in S.Maria Nuova)

Gentile da Fabriano was een van de grootste vertegenwoordigers van de Italiaanse internationale gotiek. Hij werd beïnvloed door zowel Lombardische als de Siënese en Frans-Vlaamse schilderkunst. Nieuw is de drang tot versterking van het realisme en het naturalisme in zijn werk waarin het meer gaat om de uitbeelding dan om de inhoud van het Bijbelse verhaal.
F's kunst is een merkwaardige ontwikkeling van Umbrische, enigszins provinciale, gothische traditie naar een realisme van zijn tijd, waartoe zijn afwisselende verblijfplaatsen zeker hebben bijgedragen; ook onderging hij de invloed van de Frans Nederlandse miniatuurschilders en tapijtweverij waardoor zijn latere werken een veel rijkere ornamentale compositie vertonen. Zijn coloriet is opvallend bleek voor de gelaatskleur van zijn figuren. Op zijn tijdgenoten maakte zijn kunst grote indruk maar hij heeft geen school gevormd, hoewel Jacopo Bellini zijn leerling is geweest. Fabriano is een aparte verschijning in de Italiaanse kunst in sommige opzichten zoals in een grootse natuurweergave en stemmingsvolle belichting, zijn tijdgenoot Fra Angelico vooruit.

De rijke overvolle compositie met de fijne fonkeling van kleuren en goud is bijzonder aantrekkelijk door de naturalistische details en door het voorzichtig toepassen van enkele renaissancistische beginselen.

Van 1408 tot ca. 1414 te Venetië werkzaam in het dogenpaleis (fresco's verloren gegaan), daarna te Brescia, Florence, Orvieto en tenslotte in Rome, waar hij in dienst was van Paus Martinus V. Verschillende fresco's zijn bewaard gebleven.

Gentile da Fabriano reisde o.m. naar Venetië, waar hij invloed uitoefende op de contemporaine schilderkunst, naar Brescia en naar Rome, waar hij dienst was van paus Martinus V. Van zijn opdrachten in deze steden is evenwel niets bewaard gebleven.

Panelen van zijn hand zijn te vinden in o.m. Milaan (Kroning van Maria, ca. 1400; Brera), Perugia (Galleria Nazionale), Pisa (Museo Nazionale) en Rome (Pinacoteca Vaticana). Verschillende fresco's zijn bewaard gebleven.

Beroemd is zijn Aanbidding der wijzen (1423, tempera op hout, 303x282, Firenze, Uffizi), die hij voor de familiekapel van de Strozzi's in de Chiesa della Santa Trinità (Drievuldigheidskerk) te Firenze maakte. Palla Strozzi, één van de rijkste Florentijnen, gaf de opdracht. Van deze rijkdom getuigt enerzijds het gebruik van de kostbaarste materialen, maar aan de andere kant ook de in de opdracht uitdrukkelijk vermelde verscheidenheid in de voorstelling van personen en landschappen; Vooraan links zien we de aanbidding van de heilige familie, terwijl de stoet mensen in het gevolg van de drie koningen zich wijd in het landschap uitstrekt. (Florence 130)

In de dom van Orvieto bevindt zich een Madonnafresco (1425).

De fresco's in het zijschip van S.Giovanni in Latertano te Rome zijn te gronde gegaan.

Websites:
. users.telenet.be/websthetica/webstheticaD.htm


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.