kunstbus
Dit artikel is 16-10-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Georg Herold

Duitse kunstenaar, 1947, Jena, Oost-Duitsland. Woont in Keulen.

Georg Herold wordt als een van de meest invloedrijke Duitse kunstenaars van de laatste twee decennia beschouwd. Het grote belang van zijn werk voor anderen, en niet in het minst de invloed ervan op jonge artiesten, heeft de kunstenaar een sleutelpositie in de internationale scène bezorgd.

Zijn werk is vervuld van een lucide sardonische humor, waarmee hij vaak kunsthistorische, politieke, technologische en socio-culturele thema's hekelt. Georg Herolds werk heeft een ambigu karakter en laat geen eenduidige lezing toe. Een centraal thema in zijn veelzijdig en omvangrijk oeuvre is de onverenigbaarheid tussen wat we zien en de manier waarop we het linguïstisch aanduiden. Dit uit zich in het belang van titels en het incorporeren van tekst in zijn werk. Zijn werken kunnen steeds in vraag gesteld kunnen worden, de toeschouwer wordt uitgenodigd tot herinterpretatie.

Bron: www.smak.be


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.