kunstbus
Dit artikel is 01-08-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Georges Rouault

Georges Rouault (27 mei 1871 Parijs - 13 februari 1958 Parijs), Franse graficus, schilder, illustrator en ontwerper, van het fauvisme, het expressionisme en religieuze thema's.

Rouault werd geboren in Parijs en was de zoon van een meubelmaker.

Tijdens zijn leerjaren van 1885 tot 1990 in een werkplaats voor brandschilderkunst restaureert hij enkele middeleeuwse ramen. Gedurende deze tijd nam hij ook avondlessen aan de School of Fine Arts.

Van 1890 tot 1895 studeert hij aan de Ecole des Beaux-Arts bij Moreau, wiens symbolistische invloed tot 1903 in het kleurgebruik in zijn werk zichtbaar blijft. Toen Moreau stierf in 1898 werd Rouault gekozen als curator van het Moreau Museum in Parijs, wat hij tot aan zijn dood zou blijven.

Na de dood van Moreau moedigen Daumier en Toulouse-Lautrec hem aan om zich op portretten en taferelen uit het dagelijkse leven te richten.

Rouault leerde ook Henri Matisse, Albert Marquet, Henri Manguin en Charles Camoin kennen. Hij exposeerde samen met de fauvisten op de Salon d'Automne van 1905, maar behoorde ondanks de agressiviteit van zijn vroege werk niet werkelijk tot het fauvisme.

Voordat hij zich rond 1905 met de fauves verbindt, schildert hij in een donker, zwart palet. Vanaf 1903 echter, ontwikkelt Rouault een eigen stijl, die één van de meest pure vormen van expressionisme kan genoemd worden. Hij gebruikt een wilde, krachtige verftoets en beeldt zijn figuren (clowns, prostituées, boeren, arbeiders (1904-07) en de aan Daumier ontleende corrupte rechters (1908 e.v.)) in sombere, maar levendige kleuren met donker omlijnde gelaten uit. Deze vroege werken stralen walging en woede voor onzedelijkheid, huichelarij, wreedheid en zelfvoldaanheid uit. In deze periode was hij eerder een maatschappijcriticus als Goya dan een verkondiger van de christelijke verlossing. Het licht dat zijn latere werk zou uitstralen was nog verborgen.

Vóór 1908 werkte hij veelal met waterverf en gouache (opnieuw na 1918).

Rouault was aangetrokken tot spiritualisme en het dramatische existentialisme van de filosoof Jacques Maritain, die de rest van zijn leven een goede vriend bleef en begon zich toe te leggen op Christelijke onderwerpen en thema's. De menselijke natuur is in al zijn werk een focus van interesse.

In 1910 werden zijn werken voor het eerst tentoongesteld in de Druet Gallerie. Hier werden zijn werken bestudeerd door de Duitse kunstenaars uit Dresden die later de kern van het expressionisme vormden.

Dan produceert hij een belangrijke reeks gravures, waaronder illustraties bij Fleurs du Mal van Baudelaire en bij de Miserre, een serie etsen over de oorlog (1916-1927), gepubliceerd in 1948.

Zijn verzet tegen de hypocrisie van de samenleving rond de Eerste Wereldoorlog en de droge, saaie kunst van de Académie berustte nu op een diepgevoeld christelijk gevoel en geloof in de wederkomst van Christus. 'Iedereen kan rebelleren. Maar om in stilte aan een innerlijke roeping te gehoorzamen, om een leven lang geduldig te zoeken naar de voor ons geschikte uitdrukkingsvorm - dat is veel moeilijker', aldus Rouault.

De kritiek op de maatschappij was sinds Daumier een blijvend programmapunt geweest van de Franse kunst. Rouault maakt gebruik van de door de fauves geboden nieuwe middelen om zich uit te drukken voor het geselen van omkoopbaarheid, verwaandheid en domheid. Als overtuigd christen "verdiept hij zich in het onheilspellende van de zonde en de menselijke hartstochten en wordt hij steeds meer vervuld van een onuitsprekelijk medelijden. Uiteindelijk komt hij tot een religieuze schilderkunst waarin leed en vreugde zich uiten in een nieuwe harmonie en in een adeldom van vorm" (Jacques Maritain).

toneeldecors voor Diaghilev (1929)
tapijtkartons (1933)

In 1930 begon Rouault in het buitenland te exposeren, met name in Londen, New York en Chicago.

De schilderkunstige uitdrukking van een idealistisch christelijk ethos bereikte Rouault pas echt in 1930. Het contrast tussen de brede zwarte contouren en de zinderend heldere kleuren doen denken aan de hem bekende techniek van de brandschilderkunst.

Wijdt zich geheel aan de religieuze kunst, een ontwikkeling die in 1932 uitmondt zijn gebrandschilderde vensters voor de kerk Assy (Haute-Savoie) (1945).

In 1948 werd de serie Miserere tentoongesteld.

Tegen het einde van zijn leven verbrandde hij 300 van zijn schilderijen. Rouault stierf in Parijs in 1958.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 878.