kunstbus
Dit artikel is 20-03-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ger Lataster

Nederlands kunstenaar, tekenaar, schilder, beeldhouwer, keramist, graficus, muurschilder, schilder, landschappen en non-figuratief, geboren 16 Februari 1920 in Schaesberg (Landgraaf), Zuid-Limburg.

Gerard (Ger) Lataster zocht naar nieuwe mogelijkheden voor de landschapschilderkunst door in plaats van het zichtbare vooral de sfeer van licht, ruimte en beweging weer te geven in een geleidelijk aan abstracter wordende stijl. Veel werk heeft het dynamische karakter van de Abstract Expressionistische action painting.

Hij ontwikkelt een eigen beeldtaal, mede onder invloed van het abstract expressionisme, Cobra en de vooroorlogse Duitse kunstenaarsgroep Der Blaue Reiter. Hij vernieuwt het schilderen ook in vaktechnische zin door onder meer gebruik te maken van aanvullende materialen zoals metaalverf, plastic folie en spuitbusverf. Sinds de jaren '50 geniet Lastasters schilderkunst internationale erkenning.

Bekende opdrachtwerken van zijn hand zijn onder meer het schilderij 'Spelende kinderen' (Gemeente Heerlen - 1954), de monumentale plafondschildering 'Icarus Atlanticus' (Mauritshuis te Den Haag 1987-1988) en het grote fresco 'Het laatste oordeel' (Paleis van Justitie in Arnhem - 1996).

Biografie
Ger Lataster werd geboren in het gezin van een mijnwerker.

Volgt de Kunstnijverheidsschool te Maastricht.

Ger Lataster vertrekt in 1940 vanuit het Limburgse Schaesberg naar Amsterdam om te studeren aan de Rijksacademie. Samen met o.a. de schilders Jef Diederen, Pieter Defesche en Pierre van Soest, eveneens uit Limburg afkomstig, wordt hij dan ook tot de Amsterdamse Limburgers gerekend.

Rijksakademie van beeldende kunsten (Amsterdam) in de periodes 1941-42 en (onderbroken door de oorlog) 1946-1948

1949 en 1950 Toekenning Koninklijke Subsidie voor de Schilderkunst.

In de eerste tien jaar na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde zijn werk zich van herkenbare, expressionistische schilderijen naar volledig abstracte doeken.

1952 Eerste eenmanstentoonstelling in Galerie Le Canard, Amsterdam.

Over het algemeen staat Lataster bekend als een abstract expressionist, voor wie de herkenbaarheid steeds verder ondergeschikt is gemaakt aan de emotie die het totale beeld oproept. Met name in de jaren vijftig barst de energie los in de materie van de verf. Toch is er naast die schijnbaar spontane handeling evenzeer sprake van een grote mate van beheerstheid, die niet alleen blijkt uit zijn schilderstijl, maar zeker ook uit zijn consistente thematiek. In zijn oeuvre keren drie belangrijke thema's regelmatig terug: de mythe van Icarus, de oorlog en de positie van de schilder.

expressieve wijze het oude Griekse verhaal van Ovidius: Icarus kreeg, voor zijn ontsnapping van het eiland Kreta, van zijn vader Daedalus een paar vleugels van was en veren én de waarschuwing niet te hoog te vliegen, want dan zou de gloed ze verzengen. Maar Icarus vloog naar de zon. De was smolt, de vleugels lieten los en Icarus stortte in zee.
De aanleiding voor dit schilderij vormde de Nederlandse aanschaf van straaljagers in de jaren vijftig, waarvan er al snel een aantal neerstortte. Voor Lataster is deze daad van herbewapening zo vlak na de oorlog teleurstellend en onbegrijpelijk. Lataster verwerkt zijn maatschappelijk engagement op abstracte wijze in zijn schilderijen. Echter wel op zo'n manier dat de thematiek voor de beschouwer voelbaar, ervaarbaar en hierdoor bijna realistisch weergegeven wordt.

1954 Opdracht gemeente Heerlen voor schilderij in Stadhuis: "Spelende kinderen".

Vanaf 1955 werd bij Ger Lataster - net als bij veel tijdgenoten - de dikke verfmaterie een uitdrukkingsmiddel op zich. In zeggingskracht doet zijn kunst denken aan die van Karel Appel, het werk van de Deense COBRA-schilder Asger Jorn (1914-1973) en van de Amerikaanse abstract expressionist Willem de Kooning (1904-1997). Evenals deze kunstenaars kreeg Lataster veel internationale aandacht.

1956 Eerste van eenmanstentoonstellingen bij Galerie Magdalena Sothmann in Amsterdam. Tot 1973 zal Lataster daar regelmatig exposeren.

1959/1960 Deelname aan "Documenta II" (Kassel),en "Vitaliteit van de kunst" (Venetië).

1960/61 Tentoonstelling samen met beeldhouwer Wessel Couzijn in Stedelijk
Museum Amsterdam en Van Abbemuseum, Eindhoven.

Eerste van zeer regelmatig, tot 1979, gehouden eenmanstentoonstellingen bij
de galerie van Paul en Jeanne Facchetti in Parijs (later ook Zürich).

1962 Deelname aan de tentoonstelling "Nederlandse bijdrage tot de internationale ontwikkeling sedert 1945" in het Stedelijk Museum.

1965/66 Gastdocent aan de Minneapolis School of Art in de VS. Eenmanstentoonstellingen in de Dayton´s Gallery in Minneapolis en de Graham Gallery in New York.

Aan het einde van de jaren zestig keerden de figuratieve elementen terug in Latasters schilderijen. Hij werkte met steeds dunnere lagen verf en gebruikte ten slotte zelfs spuitbussen om zijn kleurige voorstellingen op het doek te brengen.

De werken van Ger Lataster zijn bekend om hun dynamiek en picturale kracht. De wisselwerking tussen abstractie en figuratie speelt de meest belangrijke rol in Latasters oeuvre. Het werkelijke leven is de bron in zijn werk, maar de figuratieve elementen zijn niet bedoeld als realisme. Realisme is voor hem ontoereikend om de realiteit te benaderen en daarom niet zinvol om de werkelijkheid als zodanig 'na te schilderen'.

''Alleen wanneer ik, via de daad van het schilderen, een elementaire lading heb verworven die even krachtig is als de menselijke en natuurlijke gebeurtenis die het inspireerde, voel ik dat ik de drempel bereik van een picturale werkelijkheid die overeenstemt met de natuurlijke realiteit die er de stoot toe gaf. Dan, als ik erin slaag het juiste picturale equivalent te vinden van de natuurlijke of menselijke gebeurtenis die me beweegt, smelten techniek en onderwerp zodanig samen, dat ze onscheidbaar zijn.''

Voor Lataster is de expressionistische schildertaal het middel gebleven om de grote menselijke emoties, opgeroepen door maatschappij en natuur om te zetten in een kunst die appelleert aan dezelfde krachtige gevoelens.

1973 Expositie in het Stedelijk Museum van Amsterdam

1976 Wordt docent aan de Academie voor Kunst en Vormgeving van Den Bosch.

1976/1977 Retrospective in het Stadhuisvan Heerlen en tentoonstelling van recent werk in achtereenvolgens het Bonnefanten museum te Maastricht, de Pieter Stuyvesantstichting in Amsterdam en in het Stedelijk Museum van Schiedam.

1981 Burgemeester Van Grunsvenprijs (Heerlen).

1983 Expositie in het Stedelijk Museum van Amsterdam.

Benoeming tot Hoofd afdeling Schilderkunst aan de Rijksacademie te Amsterdam.

1984 Tentoonstelling in de Städtische Galerie van Neurenberg. Deelname aan de exposities ´Moderne Nederlandse schilderkunst´ en ´De Nederlandse identiteit in de kunst na 1945´ in het Stedelijk Museum van Amsterdam en ´Niederländische Malerei 1933-1983´ in het Germanisches Nationalmuseum
van Neurenberg.
1985 Tentoonstelling in het Van Abbemuseum van Eindhoven.

Zijn recente werk is rustiger met hier en daar figuratieve fragmenten. Maakte o.a. in 1987/88 een monumentale plafondschildering voor het Mauritshuis in Den Haag (Icarus Atlanticus).

1989 Verschijning boek ´Lataster 1982-l988´ en expositie in het Museum Van Bommel Van Dam in Venlo.

1991 Tentoonstellingen in het Expositie-centrum Gooiland in Hilversum en Galerie
Veranneman in Kruishoutem.
1992 Expositie in het Singer Museum te Laren.
1994-1995 Tentoonstelling ´Lataster 1952-l993´ in het Dordrechts Museum.
1995 "Cobra en later" (de collectie Van Mulukom), Museum Commanderie van St. Jan, Nijmegen.


1996 Retrospective van het werk op papier (1939-1994) in het Museum Van Bommel Van Dam van Venlo, en publicatie van ´De hand van Lataster´ waarin alle geëxposeerde werken zijn opgenomen.

Overzichtstentoonstelling in galerie Willy Schoots in Eindhoven.

Opdracht voor een grote muurschildering (Het laatste oordeel) voor de nieuwe vleugel van het Paleis van Justitie van Arnhem.

1996-1997 Overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum van Amsterdam.

1997 Deelname aan de expositie ´Flemish and Dutch Painting´ in Venetië.

1998 Verschijnen boek met overzicht van leven en werk ´Lataster - Schilderijen 1939-1996´. Presentatie boek en overzichtstentoonstelling Museum Jan van der Togt, Amstelveen.

Tentoonstelling werk 1954-1997 bij Galerie Willy Schoots, Eindhoven.
1999 Tentoonstelling "Ger Lataster, Der Tag des Sieges", Werke 1984-1998, Haus der Niederlande, Münster. Overzichtstentoonstelling in het Institut Néerlandais, Parijs, tentoonstelling recent werk bij Galerie Kiron, Parijs. "Löss", Recente schilderkunst van Limburgse kunstenaars, Stadsgalerij Heerlen. Collectie Limburg I, Bonnefanten Museum, Maastricht.
1999/2000 Deelname aan de tentoonstellingen "Joris Ivens", Museum Het Valkhof, Nijmegen, "Jef Diederen, Ger Lataster, Jan Sierhuis, Pierre van Soest, werk uit de periode 1955-1965" en "Dichter bij schilders" (Bert Schierbeek), Cobra Museum, Amstelveen.
Opgenomen in de tentoonstelling "De verzameling, deel IV", De keuze van Edy de Wilde, Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven.
"Het merg van de kleur" (6 Nederlandse en 6 Vlaamse kunstenaars), Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond (Amsterdam), Kunstenaarscentrum Bergen, Gemeentemuseum Roermond, Museum van Deinze en de Leiestreek (B).
2000 Feestelijke tentoonstelling ter gelegenheid van 80-ste verjaardag Ger Lataster "De macht der muziek", Museum van Bommel van Dam, Venlo.
Expositie werken 1956-2000 bij Galerie Nouvelles Images in Den Haag.
"Violoncelli e pietá", recente schilderijen, Galerie De Bleeker, Heemstede.
Collectie Limburg II, Werken op papier, Bonnefanten Museum, Maastricht.
"Kopen voor de eeuwigheid, Verzamelen in het Dordrechts Museum 1975-2000" (Afscheidstentoonstelling directeur Jup de Groot), Dordrechts Museum.
"Dolf Welling / Het eigen verhaal", TENT. Centrum Beeldende Kunst, Rotterdam.
2000/2001 Neemt deel aan "De voorstelling" (gastconservator Koningin Beatrix), Stedelijk Museum.
2001 Solotentoonstelling "De macht van de schilder", recente schilderijen, Galerie Willy Schoots, Eindhoven.
2002 Tentoonstelling 'Ger Lataster, schilderijen 1954-1958, 1991-1995, 2000-2002', Galerie Willy Schoots, Eindhoven.
Opgenomen in tentoonstelling 'Van Cuypers tot Dibbets, Kerncollectie Limburg 1870-1970' , en eenmanstentoonstelling recent werk in koepelzaal, Bonnefantenmuseum, Maastricht.


2009 Ger Lataster ontvangt uit handen van gouverneur Léon Frissen de Provinciale Erepenning. Gedeputeerde Staten hebben besloten de onderscheiding aan Ger Lataster toe te kennen uit waardering voor zijn veelzijdige en prominente bijdragen aan de hedendaagse kunst en zijn voorbeeldrol voor tal van collega-kunstenaars nationaal en internationaal. De uitreiking vond plaats in het Gouvernement in Maastricht.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 33.