kunstbus
Dit artikel is 18-01-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ger van Elk

Ger van Elk (1941)

Ger van Elk maakt onder meer sculpturen, beschilderde fotowerken, installaties en filmwerken. Met enige regelmaat kiest hij klassieke thema's uit de kunstgeschiedenis, zoals het portret, het stilleven en het landschap. In de tweede helft van de zestiger jaren is hij samen met Marinus Boezem en Jan Dibbets één van de belangrijkste vertegenwoordigers van conceptuele kunst en arte povera in Nederland.

Het werk van Ger van Elk is te omschrijven als een spel met de regels van de kunstgeschiedenis. Van Elk, die zelf kunstgeschiedenis studeerde, bestudeert het ontstaan van visuele conventies en geeft ze een nieuwe inhoud. Dat doet hij overigens met humor en niet gespeend van sentiment. Zijn werken, vaak combinaties van foto's en schilderijen, zijn reflecties op bestaande tradities, stijlen, kijkgewoontes en opvattingen. Zijn onderwerpen variëren van onderhandelende diplomaten tot liefdesrelaties, van bloemboeketten tot 'stylemasters'.

1969 - 1972 In het oeuvre van Van Elk nemen de dia- en filmwerken een uitzonderlijke positie in. Even abrupt als hij ermee begonnen is, is hij ermee gestopt. Op het eerste gezicht is er niets dat het verbindt met het latere werk waarmee Van Elk beroemd is geworden. Het zijn kleine acties, vaak een beetje onhandig gefilmd, soms vast op statief, dan weer met een enkele beweging. Het medium is minder belangrijk dan de gebeurtenis; de camera is alleen maar getuige. Bij nader inzien is de rode draad die dit werk met de rest van zijn oeuvre verbindt de opstelling van de kunstenaar. Voor hem is niets vanzelfsprekend en hij staat vol verwondering stil bij fenomenen waar anderen keer op keer aan voorbijgaan.

De film- en diawerken zijn ontstaan in de vroege jaren zeventig, toen Ger van Elk met tussenpozen in Los Angeles woonde. Hij was daar bevriend met kunstenaars die ook met fotografie en film werkten, zoals Allen Ruppersberg, John Baldessari en William Wegman. De Nederlandse kunstenaar Bas Jan Ader, die in die tijd ook in Los Angeles werkte, behoorde ook tot zijn vriendenkring. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze werken de sfeer uitademen van het toenmalige kunstklimaat daar. Ze hebben echter niets van hun oorspronkelijke frisheid verloren en zouden ook gisteren gemaakt kunnen zijn.

De eerste tentoonstelling van landelijk belang die kunstenaar Ger van Elk had, werd gemaakt door Jean Leering in het Van Abbemuseum in 1973.

In 1998 organiseert het Van Abbemuseum een tweetal tentoonstellingen met het werk van de Nederlandse kunstenaar Ger van Elk. Eerst vindt de tentoonstelling 'De horizon, een geestelijk verschiet' plaats en daarna de tentoonstelling 'De Cadillac en de non'.


Plug In #42
Een op Een. Ger van Elk. Push Nose Balance Sculpture
19/08/2008 - doorlopend
Locatie: Van Abbemuseum
Opening: zaterdag, 04 oktober 2008 15:00

In deze ruimte bevindt zich één kunstwerk en één stoel. De stoel is voor degene die de tijd wil nemen om naar het kunstwerk te kijken.

Misschien bent u op zoek naar antwoorden op de vragen die het kunstwerk oproept. Naast de stoel bevindt zich een kastje met informatie over het kunstwerk. Deze informatie bevindt zich gewoonlijk achter de schermen van de tentoonstellingsruimte, in de bibliotheek of het archief en is hier samengebracht met het kunstwerk. Op deze manier krijgt u de gelegenheid zelf te bepalen in welke informatie u zich wilt verdiepen en wat u wilt combineren of aan elkaar wilt toetsen. Op het schap ligt bovendien een notitieboekje waarin u de eigen bevindingen kunt toevoegen aan de beschikbare informatie.

'Het werk van Ger van Elk laat zich moeilijk in een hokje plaatsen. Het begint al bij zijn techniek, die vaak een mix is van diverse media. Zijn thema's vindt hij binnen de kunst zelf. Wat is de positie en de rol van een kunstenaar? Wat gebeurt er in een afbeelding? Hoe verhoudt een beeld zich tot de werkelijkheid? Zijn benadering is serieus en humoristisch tegelijkertijd. In 'Push Nose Balance Sculpture' is het Van Elk zelf die twee maal boven de plint zweeft en probeert de bamboeboog gespannen te houden. De kunstenaar in een hachelijke positie, geconfronteerd met zichzelf, in een onmogelijke opgave?

De krachtigste kunstwerken zijn voor mij die waarin steeds nieuwe dingen te ontdekken zijn; die als het ware met je meegroeien; die je telkens opnieuw uitnodigen je standpunt bij te stellen. Van Elk is iemand die dat soort werken maakt.'

Marjon de GrootKlik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 148.