kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Germaine Kruip

Germaine Kruip (1970)

Nederlandse kunstenaar, geboren in Castricum. Woont en werkt in Amsterdam.

Kruips werk is niet altijd onmiddellijk herkenbaar als kunst. Ze legt zich toe op ontregelende performances, waarbij acteurs zich ongemerkt tussen het publiek begeven, of benadrukt op een andere wijze aspecten van de publieke ruimte, met bv. licht en schaduwspel.
Kruip heeft inmiddels wereldwijd tentoongesteld, van de Kunsthalle Fridericianum te Kassel, tot het Stedelijk Museum en het Centra Cultural in Tucuman, Argentinië.

Germaine Kruip laat de schoonheid van de alledaagse werkelijkheid zien. Haar werk is nauw verbonden met een traditie waarin kunstenaars ernaar streven de grens tussen kunst en werkelijkheid op te heffen, zoals in Nederland bijvoorbeeld De Stijl (waaronder Mondriaan) dit heeft geprobeerd. Anders dan De Stijl ontwikkelt Kruip hiervoor geen eigen esthetiek, maar maakt ze met minimale middelen de wereld om ons heen opnieuw zichtbaar. Kruip brengt als het ware ons bewustzijn weer in contact met de werkelijkheid en laat zien dat schoonheid, kunst en werkelijkheid bij momenten als vanzelf kunnen samenvallen.

Opleiding: Germaine Kruip heeft aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht gestudeerd (1991-1995) en zich verder ontwikkeld bij Dasarts (1995-1998) en op de Rijksakademie van beeldende kunsten (2000-2001).

Prijzen: Winnaar Prix de Rome (1999), Charlotte Köhlerprijs (2001)

Germaine Kruip werkte van 1993 tot 1995 intensief samen met de Mug, was actrice in een reeks Mugfoto's en maker van tableaux vivants waarin ze Mugacteurs regisseert.
Germaine Kruip liep in 1994 stage bij de voorstelling ONDER CONTROLE van de Mug in het kader van haar opleiding voor scenografie. Na deze stage werkte ze mee aan de voorstellingen ENTER (1995) en CO*STAR (1996). De werkwijze van de Mug heeft invloed gehad op haar werk: ze zoekt de constante grens tussen werkelijkheid en fictie. Waar gaat werkelijkheid over in fictie? Dit leidde in 2000 tot een samenwerking met de Mug met een door haar geïnitieerd project: POINT OF VIEW. Een expositie van videostills/installatie in een galerie en een 'unguided tour' op locatie.
Germaine Kruip (coproductie met mugmetdegoudentand)
Openingsexpositie SMCS met acht hedendaagse kunstenaars uit binnen- en buitenland waaronder Germaine Kruip.
Germaine Kruip begeeft zich op het snijvlak van de beeldende kunst en theater. Kruip creëert tijdelijke situaties, waarmee ze het kijken van het publiek stuurt. Voor de opening van het SMCS maakt ze met behulp van theatergroep Mug met de Gouden Tand een nieuw performatief werk. De relatie tussen binnen en buiten speelt hierin een centrale rol.
Germaine Kruip: Counter Composition (contra compositie)
Voor De Vleeshal heeft Germaine Kruip een los zwevend plafond van 1 7x 6,5 meter in de Gotische ruimte van De Vleeshal gehangen. Dit plafond is opgebouwd uit stroken, met op regelmatige afstand ruimtes ertussen. Gecombineerd met een krachtige lamp die zich langzaam draaiend boven het plafond beweegt, ontstaat een wonderlijk spel van veranderlijke licht- en schaduwpartijen. Germaine Kruip bootst als het ware versneld het invallende zonlicht na, zoals dat zich in de loop van de dag onvoorspelbaar door de ruimte verplaatst.

Vaak lijken de tentoonstellingsruimtes van Kruip in eerste instantie leeg, maar door subtiele en precieze ingrepen met licht of geluid, regisseert Kruip het publiek naar een specifieke situatie. Hierdoor is haar publiek niet zozeer toeschouwer, maar eerder deelnemer in de installatie.

object de perceptie van de ruimte. Het object is een mobiel van spiegels waarvan de vorm gebaseerd is op een schilderij van Theo van Doesburg. Echter, niet de mobiel zelf verbeeldt de compositie van dit schilderij, maar de reflectie van de mobiel in de zaal vormt, al bewegend, de constructie van diens werk.
Evenals Kruip was Van Doesburg geïnteresseerd in de architectonische ruimte. Door integratie van schilderkunst en architectuur wilde hij toeschouwers een tijd-ruimtelijke ervaring geven en zo de architectuur dynamiseren. Door het aanbrengen van vlakken in bekende Stijl-kleuren, trachtte Van Doesburg van de ruimte een compositorisch geheel te maken. Kruip voelt zich vooral verwant met Van Doesburg's interesse in de verhouding tussen het tweedimensionale vlak van de schilderkunst en de driedimensionale ruimte van architectuur. Waar Van Doesburg uiteindelijk zocht naar een perfecte kleurencompositie om Counter Composition de architectuur minder zwaar en massief te maken, is Kruip's compositie in werkelijk constant in beweging en niet meer dan een reflectie van zijn omgeving.

Onlangs heeft Germaine Kruip het Rijksmuseum in verbouwing 's avonds van langzaam aan en uit gaand licht voorzien.

Websites: www.mugmetdegoudentand.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.