kunstbus
Dit artikel is 10 01 2017 010:51 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Giacomo BallaItaliaans futuristisch schilder, objectkunstenaar en binnenhuisarchitect, geboren 18 juli 1871 te Turijn - 1 maart 1958 in Rome.

Giacomo Balla was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het futurisme en de Aeropittura.

Giacomo Balla was een van de oprichters van het futurisme. Hij deed dit door het tekenen van het Futuristisch Manifest in 1910. In dit manifest gaven zowel hij als andere kunstenaars aan hoe belangrijk beweging is. De kunstenaars die tot deze stroming behoorde hadden een grote voorliefde voor de machine. maar ook in hun werk komt de beweging tot uiting. De vooruitgang die deze stroming voor ogen had werd overgenomen door het werk met film- en fotocamera. De Eerste Wereldoorlog betekent het einde voor het futurisme.
Het programma van het futurisme (beweging en dynamiek) heeft hij wellicht het meest consequent volgehouden, vooral in de schilderijen van 1913 tot 1916. Giacomo Balla schilderde futuristisch werk tot 1930 toen hij een realistische benadering koos. Na 1933 keerde Balla zich meer en meer van het futurisme af en hoewel hij bij tijd en wijle nog wel figuratieve stukken schilderde is het grootste deel van zijn oeuvre geheel of half abstract. Balla was ook actief als binnenhuisarchitect, ontwierp decors en werkte op typografische gebied.

Biografie
Zijn vader was chemicus, die hield van kunst en fotografie. Balla bezocht een avondcursus in tekenen en had in 1891 zijn eerste expositie in de Promotrice di Belle Arti te Turijn.

Giacomo studeerde in 1891 kort op de Accademia Albertina di Belle Arti en het Liceo Artistico te Turijn, waarna hij schilderles gaf aan onder anderen Gino Severini (1883-1966).

In 1895 verhuisde hij naar Rome, waar hij diverse jaren werkte als illustrator, en portretschilder en deelnam aan de exposities van Degli Amatori e Cultori di Belle Arti.

In 1897 exposeerde Balla opnieuw in de Promotrice di Belle Arti.

In 1900 bracht Balla een bezoek van zeven maanden aan Parijs als assistent van de illustrator Serafino Macchiati. Tijdens zijn verblijf in Parijs van 1900 tot 1901 maakte hij kennis met het impressionisme en het pointillisme en werd hij sterk beïnvloed door het Divisionisme.

 Terug in Rome exposeerde Balla in de Amatori e Cultori (1902 t/m 1904), op de Quadriennial van Turijn (1902) en de Biennale van Venetië (1903).

In 1904 trouwde Balla met Elisa Marcucci en ging hij wonen in Parioli, een voorstad van Rome. Samen met Severini en Boccioni ontwierp Balla diverse omslagillustraties voor de linkse krant Avanti della Domenica.

In Rome ontmoette hij Filippo Tommaso Marinetti en werd hij futurist. Marinetti leerde Balla in 1909 de futuristische ideeën.
Marinetti verzamelde een groep schilders om zich heen, van wie de belangrijkste waren Umberto Boccioni (1882-1916), Carlo Carrà (1881-1966), Luigi Russolo (1885-1947), Giacomo Balla en Gino Severini (1883-1966). Boccioni, Carrá en Russolo stelden het Manifest van de Futuristische Schilders op dat gepubliceerd werd op 11 februari 1910. Ook Balla ondertekent het manifest.
Demonstraties, steeds provocerender, en meer manifesten, zoals het Technisch Manifest van de Futuristische Schilderkunst, verschenen in snelle opeenvolging. In 1912 organiseerde de groep een tentoonstelling van haar werk in Parijs, waar Balla zich overigens verre van hield, en in 1914 publiceerde Boccioni een boek waarin hun ideeën tot uiteindelijke uitdrukking werden gebracht.

In de centrale hal van het door Giovanni Cena en zwager Marcussi ontworpen paviljoen van de wereldtentoonstelling in Rome in 1911 hingen 10 werken van Balla die het prettige leven verheerlijkten.

Street Light, 1909, olie op doek
Puur futurisme over een modern stedelijk object. Het licht is gemaakt van allemaal V-streepjes in verschillende kleuren, het lijkt hierdoor haast te vibreren.Dynamism of a Dog on a Leash, 1912, olieverf op doek
In 1912 legde Balla in zijn schilderij 'Hond aan de lijn' een beweging vast, gebaseerd op fotografische bewegingsstudies van Muybrigde. Hierbij ligt de nadruk op beweging, de vermeervoudiging van de pootjes, staart en voeten.
Balla's Hond aan de riem is een van de eerste karakteristieke voorbeelden van de futuristische schilderkunst, waarin de in de tijd achtereenvolgende bewegingsfasen door elkaar overlappende beelden tegelijkertijd worden weergegeven. Een kind loopt over het balkon, 1912, olieverf op doek, 128x128, Milaan, Galleria d'Arte Moderna, Collectie Grassi
Balla combineert de fotografie en de geschilderde beweging. In de rastertechniek van het pointillisme schildert hij het naar rechts lopende kind in een reeks momentopnames, waardoor het lijkt of er een rij mensen loopt. Essentieel is echter de stimulering van de blik van de toeschouwer die op didactische wijze het beeld in wordt geleid. Voor het traliewerk van het balkon zien we het kind als in een aantal vertraagde bewegingen, die zich verdichten tot een kleurrijk mozaïek. (Leinz 75)

Balla werkte van 1912-14 in Düsseldorf waar hij het interieur voor het verwoeste Löwenstein Haus ontwierp en tussen 1913 en 1914 beschilderd meubilair voor het interieur produceerde.

In Düsseldorf ontstaan zijn simultane voorstellingen van bewegingen. Doel hiervan is de analyse van een beweging van mensen, auto's of sterren door de overlapping van afzonderlijke fasen die in een sterk kubistisch geabstraheerde vorm zijn gebracht.

Hij bezocht Londen en nam deel aan de tentoonstelling van de 'Rotterdamsche Kunstkring'.

In 1913 verklaarde hij: "Balla is dood", en veilde hij al zijn schilderijen, waarna hij zich op ontwerpen concentreerde. In 1914 ontwierp hij kleding en schreef het Futuristisch Manifest der Herenkleding, dat pleitte voor praktische en dynamische kleding.

Onderschreef in 1915 een manifest voor de futuristische sculptuur, dat hij in zijn 'Il Pugno di Bocciono' trachtte om te zetten.

Rond 1918 ontwierp hij zijn eerste Futuristische Huis in Rome, dat met zijn kleurrijk beschilderde meubilair bewust afstand nam van het verleden. Ook ontwierp hij in 1921 een futuristisch interieur voor de Bal Tik-Tak danszaal.

Vanaf de Eerste Wereldoorlog gaat hij eerst over naar meer abstract werk. Een typisch voorbeeld van zijn schilderkunst na 1918 vormt 'Linee Forza di Paesaggio' uit 1920.

Met zijn medefuturisten Fortunato Depero (1892-1960) en Enrico Prampolini (1894-1956) exposeerde Balla kleurrijke wandkleden op de 'Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes' in Parijs in 1925. Eind jaren '30 verruilde Balla de futuristische stijl voor een abstractere benadering van design.

Na 1931 gaat hij over naar meer figuratie.

Websites: www.kubisme.info

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 40.