kunstbus
Dit artikel is 18-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

gotische kunst

In 'De kunst van de Gotiek' weerspiegelen zich hoofse pracht en burgerlijke trots, maar ook fanatieke geloofsbeleving, ascetische afwending van de wereld en het zoeken naar intimiteit, want de gotische monumenten zijn getuigen van een dynamische tijd waarin oude ideeën over waarden in soms dramatische confrontaties opnieuw gedefinieerd werden. Kunstenaars en opdrachtgevers vonden hiervoor in iedere Europese regio specifieke oplossingen.

Kenmerkend is het gebruik van spitsbogen, overdekkingen met kruisribgewelven en doorbreking van de wanden met hoge vensters.

De Gotiek is de eerste kunsthistorische periode waaruit kunstwerken in alle genres bewaard zijn gebleven. Op de allereerste plaats zijn er de talrijke en zeer diverse kathedralen, abdij- en stadskerken met hun reeksen beeldhouwwerken, glas-in-loodramen, wandschilderingen en werken van goudsmeed- en boekkunst. Daarnaast zijn er de niet minder veelsoortige steden, burchten en paleizen met hun kunstzinnige versieringen.

De kunst van de Gotiek ontstond omstreeks 1140 in het Île-de-France. Hoewel ze aanvankelijk beperkt was tot de kathedralen en de belangrijkste abdijkerken van deze regio, werd ze al snel ook in de rest van Frankrijk en tenslotte in heel Europa als voorbeeld gezien en verdrong ze de Romaanse kunst. Daarbij bleef deze nieuwe stijl niet uitsluitend tot het sacrale domein beperkt, maar drong hij ook steeds verder door in de profane en particuliere cultuur.

De gotiek wordt ingedeeld in:
De vroeggotiek (ca 1140-eind 12e eeuw),
De hooggotiek (13e eeuw),
Art Rayonnant,
Laatgotiek of Art Flamboyant (1400 tot begin 16e eeuw).

Hoogtepunten van de gotiek zijn de Franse kathedralen in Chartres en Reims, de Italiaanse fresco's van Giotto en de schilderijen van de Vlaamse primitieven. Eind 16e eeuw had de Renaissance de gotiek in vrijwel geheel Europa verdrongen.

Zie ook www.kunstkennis.nl


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 163.