kunstbus
Dit artikel is 12-08-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Gottfried Wiegand

Hoewel de Duitse kunstenaar Gottfried Wiegand in de eerste plaats een tekenaar was, had hij ook verdiensten op het vlak van gedrukte grafiek, beeldhouwkunst en schilderkunst. Als tekenaar experimenteerde hij met verscheidene media: (kleur)-potlood, inkt (pen en penseel) en aquarel.

In zijn werk verenigde hij waarneming en fantasie. Dit spanningsveld tussen het reële en het irreële en de speelse relaties tussen mens en object geven zijn tekeningen een bevreemdend karakter. Zijn zin voor ironische en absurde betekenisinhouden lijken beïnvloed door de schilderkunst van René Magritte en de theaterstukken van Beckett en Ionesco waar elke zinvolle of doelgerichte handeling uitgeschakeld wordt. Vaak plaatste Wiegand mannen in keurige pakken in een onbestemd plaats- en tijdskader. Deze onpersoonlijke, anonieme figuren voeren diverse handelingen uit zonder praktisch nut. Ondanks het feit dat de getekende situaties in de realtiteit denkbaar zijn, zijn ze in wezen absurd. Het surrealisme is nooit ver weg.

In Wiegands getekende oeuvre is er ook plaats voor diervoorstellingen en landschappen. Tijdens zijn reizen noteerde hij steeds zijn impressies van de plaatselijke omgeving en kunst in kleine schetsboekjes.

Wiegand had in zijn kunst grote aandacht voor sfeerschepping, ruimte- en lichtwerking. De arceringen in zijn potloodtekeningen vibreren en creëren een grote luminositeit, zelfs wanneer de kunstenaar overgaat tot een 'verdichting' van de potloodlijnen.

Een beknopte biografie
1926 Geboren in Leipzig
1940 Tekenonderricht bij Emil Schellenberger in Leipzig
1946-1950 Opleiding aan de 'Kunstakademie' van München bij Willi Geiger
1951 Huwelijk met beeldend kunstenares Martel Buckendahl
1951-1954 Lesopdracht waarnemingstekenen aan de 'Modeschule' in Düsseldorf
1954 Docent aan het 'Seminar für Werktätige Erziehung' in Düsseldorf. Sinds 1964 directeur van dit instituut.
1974-1975 Gastdocent aan de 'Kunstakademie' van Karlsruhe
1977 Kunstprijs van de Villa Romana. Studieverblijf in de Villa Romana in Florence.
1980-1987 Professor aan de 'Fachhochschule' in Keulen
2005 Overlijden van Godfried Wiegand

De weduwe van de Duitse beeldende kunstenaar Gottfried Wiegand schonk in 2006 tientallen pentekeningen, aquarellen en lino's aan het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België.

Gottfried Wiegand nam deel aan talloze nationale en internationale solo- en groepstentoonstellingen, o.a. in Basel, Bonn, Brussel, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Heidelberg, Kassel, Keulen, München, Parijs en Zürich. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.