kunstbus

(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


Winston karaf/vaas Per Lutken voor Holmegaard, Denemarken

Deze zeldzame vaas of karaf is ontworpen door Per Lutken voor Holmegaard in Denemarken. Deze karaf is ooit aangeschaft in het chique warenhuis van Hans Hansen in Kolding in Denemarken.
Prijs: € 300

Dit artikel is 18-01-2016 voor het laatst bewerkt.

graffiti


Met het oorspronkelijk uit de negentiende-eeuwse archeologie stammende begrip 'graffiti' wordt het spontaan beschrijven of beschilderen van muren in de buitenlucht bedoeld. Dit 'gekrabbel' is in de twintigste eeuw tot een bestanddeel van het dagelijks leven geworden en kan voor een deel als artistieke uitdrukking worden gezien. graffiti heeft invloed gehad op de ontwikkeling en de beeldspraak van de moderne kunst. Het verschijnsel is al bekend van de opgravingen van Pompei, maar pas in de negentiende eeuw werd het gezien als een onderdeel van de dagelijkse cultuur.
De interesse voor graffiti in de moderne kunst heeft te maken met tendenzen om de institutionele isolatie te overwinnen en uitdrukkingsvormen van de reële wereld te integreren. J.J. Grandville, James Ensor en Vittorio Corcos namen al in de negentiende eeuw graffiti voor details in hun composities op, bijvoorbeeld in Ensors ets 'De pisser' (1887). In de twintigste eeuw experimenteerden vooral giacomo balla ('Bankroet', 1902), marcel duchamp, brassai, jackson pollock, jean dubuffet, Joan Miro en cy twombly met een beeldtaal die met graffiti te vergelijken valt. Hierbij waren vooral de spontaniteit van de uitdrukking en het expressieve, zelfs agressieve karakter van een figuurlijk of abstract gekrabbel interessant.
Sinds de jaren tachtig heeft graffiti zich als straatkunst geëtableerd, waarbij de vroegere subversieve charme geweken is voor meer decoratieve aspecten.

(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


Winston karaf/vaas Per Lutken voor Holmegaard, Denemarken

Deze zeldzame vaas of karaf is ontworpen door Per Lutken voor Holmegaard in Denemarken. Deze karaf is ooit aangeschaft in het chique warenhuis van Hans Hansen in Kolding in Denemarken.
Prijs: € 300

Pageviews vandaag: 45.