kunstbus
Dit artikel is 17-05-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Guggenheim

Guggenheim kan verwijzen naar de familie Guggenheim: afstammelingen van Meyer Guggenheim die bekend waren vanwege hun succes in de mijnindustrie en kennis van de metallurgie. Later werden ze bekend door hun filantropische opstelling op verschillende gebieden, waaronder de moderne kunst. De familie Guggenheim was van Zwitserse afkomst en geëmigreerd naar de Verenigde Staten.

.. Meyer Guggenheim (1828-1905) groot-industrieel
.. Daniel Gugenheim (1856-1930)
.. Benjamin Guggenheim (1865-1912)
.. Simon Guggenheim (1867-1941)
.. Meyer Robert Guggenheim (1885-1959)
.. Harry Guggenheim (1890-1971)

Peggy Guggenheim (New York City, 26 augustus 1898 - Padua, 23 december 1979) van Amerikaans nationaliteit was bekend van haar kunstverzameling.
Peggy Guggenheim werd in een rijke famile uit New York geboren als Marguerite Guggenheim. Haar vader was Benjamin Guggenheim, die omkwam bij de ramp met de Titanic in 1912. Zij was een nicht van Solomon Guggenheim, de stichter van de Solomon R. Guggenheim Foundation.
Op eenentwintigjarige leeftijd ontving zij een grote erfenis. Als medewerker in een avant-garde boekhandel raakte zij gefascineerd door het vrijgevochten leven binnen het wereldje van moderne kunstenaars. In 1920 vertrok zijn naar Parijs, waar zij bevriend raakte in de wereld van schrijvers en beeldende kunstenaars, waarvan velen in armoede leefden in de wijk Montparnasse. Man Ray fotografeerde haar en zij maakte kennis met kunstenaars als Constantin Brancusi en Marcel Duchamp, die zij daarna in hun werk zou ondersteunen.
Peggy Guggenheim trouwde met Laurence Vail, een dadaïstische beeldhouwer en schrijver. Zij kregen samen twee kinderen. In 1938 opende zij een galerie voor moderne kunst in Londen met werk van Jean Cocteau. Vervolgens begon zij zelf kunst te verzamelen.
Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kocht zij veel abstract en surrealistisch werk aan. Uiteindelijk beschikte zij over tien Picasso's, veertig werken van Max Ernst, acht van Joan Miró, vier van René Magritte, drie van Man Ray, drie van Salvador Dalí, één van Paul Klee en één van Marc Chagall. Ze bewonderde ook het werk van John Tunnard (1900-1971), en zijn ontdekking als belangrijke exponent van het modernisme is aan haar toe te schrijven.
Nadat zij aldus een indrukwekkende verzameling van moderne kunst had opgebouwd, keerde zij terug naar New York, waar zij in 1942 een galerie opende onder de naam Art of This Century. Zij droeg in sterke mate bij aan de promotie van het werk van moderne kunstenaars, waaronder de Amerikaanse kunstschilder Jackson Pollock, de dichter Ada Verdun Howell en de Duits-Franse kunstschilder Max Ernst, met wie zij in 1942 trouwde.
Na de oorlog en haar scheiding van Max Ernst in 1946 keerde zij terug naar Europa. Zij bracht haar collectie onder in het Palazzo Venier dei Leoni in Venetië. Dit was in die tijd een van de weinige collecties in Europa waarin veel Amerikaanse kunst was vertegenwoordigd. In de vroege jaren '60 hield zij op met het zelf verzamelen en legde zich toe op het tentoonstellen van haar bezit. Zij gaf haar werk in bruikleen bij diverse musea in Europa en Amerika, waaronder het museum in New York dat de naam droeg van haar oom Solomon R. Guggenheim. Haar huis en haar verzameling liet zij bij haar dood na aan de Solomon R. Guggenheim Foundation.
Peggy Guggenheim woonde in Venetië tot zij in Padua overleed.

Solomon R. Guggenheim (Philadelphia (Pennsylvania) 2 februari 1861 - Long Island 3 november 1949) was een Amerikaans kunstverzamelaar en filantroop.
Hij was de zoon van de in 1847 uit Zwitserland geëmigreerde Meyer Guggenheim en de broer van onder anderen Simon, Benjamin en Daniel. Hij studeerde in Zwitserland en ging daarna terug naar de Verenigde Staten, om in het familiebedrijf (mijnbouw) te werken. Later zette hij in Alaska de "Yukon Gold Company" op.
Twee van zijn kinderen waren Eleanor Guggenheim (later Lady Castle Stewart) en Gertrude Guggenheim.
In 1919 ging hij met pensioen, werd kunstverzamelaar en richtte in 1937 de Solomon R. Guggenheim Foundation op met als doel de waardering voor de moderne kunst te bevorderen.

De Solomon R. Guggenheim Foundation is een Non-profit Organisatie, die door de Amerikaanse mecenas Solomon R. Guggenheim (1861-1949) en de Duitse schilderes Baronesse Hilla von Rebay (1890-1967) in 1937 werd opgericht. Zetel van de stichting werd New York City.
De Foundation opende een aantal musea zoals het Guggenheimmuseum in Bilbao en het Guggenheimmuseum in New York. Het Solomon R. Guggenheim Museum in New York City (het eerste Guggenheim Museum), ontworpen door Frank Lloyd Wright, werd gebouwd tussen 1956 en 1959. Later volgden musea in Venetië, Bilbao, Berlijn en Las Vegas.

.. Guggenheim Museum New York
Het Solomon R. Guggenheim Museum in New York City is het oudste der Guggenheim musea. Het werd in 1939 als Museum of Non-Objective Painting gesticht en in 1952 hernoemd. Het thans nog in gebruik zijde hoofdegebouw werd destijds door Frank Lloyd Wright in samenwerking met Hilla von Rebay ontworpen en in de jaren tussen 1956 en 1959 gebouwd. Het geldt als een van de belangrijkste door Wright, die in 1959 nog voor de opening stierf, ontworpen gebouwen. De kunstwerken worden tentoongesteld langs een spiraalvormig omlaaglopende helling die het gehele gebouw doorloopt. Dit betekende een absolute breuk met het lineaire ruimteconcept, waarin musea tot dan toe dachten. Reeds toen werden kritische geluiden te horen dat de kunst hierbij in de schaduw kwam te staan van de architectuur. In 1992 werd de museumruimte verdubbeld met een toren, hetgeen reeds door Wright werd voorzien in zijn plannen.

.. Guggenheim Museum Bilbao
Het Museo Guggenheim Bilbao in Bilbao werd in oktober 1997 geopend. De Solomon R. Guggenheim Foundation stelde de Baskische autoriteiten, die Bilbao een culturele injectie wilden geven, in 1981 voor een vestiging van een Guggenheim Museum te bouwen. Uit de internationale architectuurwedstrijd kwam de Amerikaanse architect Frank Gehry als winnaar tevoorschijn. Het gebouw dat uit de bus kwam was een combinatie van steen en metaal (titanium). Het geldt als een van de belangwekkendste bouwwerken van de Twintigste Eeuw en het is hèt beeldmerk van Bilbao. Het museum heeft een totaal oppervlak van 24.000 m². Het expositieoppervlak bedraagt 11.000 m².

.. Guggenheim Museum Las Vegas
Het Guggenheim Hermitage in Hotel Venetian Resort in Las Vegas werd in 2000 geopend. Reeds lange tijd bestond een nauwe samenwerking met het Hermitage Museum in Sint-Petersburg, die door de vestiging van het Guggenheim Hermitage Museum in Las Vegas werd bestendigd. Het museum bevindt zich in het casinocomplex van het Hotel Venetian en werd door Rem Koolhaas ontworpen.

.. Deutsche Guggenheim
Het Deutsche Guggenheim in Berlijn werd in november 1997 in samenwerking met de Deutsche Bank geopend. Het museum is ondergebracht in het gebouw van de het hoofdkantoor der Deutschen Bank Unter den Linden in Berlijn. Daar ontstond op slechts 510 m² naar ontwerp van de Amerikaanse architect Richard Gluckman van Gluckman Mayner Architects een galerie, waarin kortdurende exposities worden gehouden onder curatorschap van de Deutsche Bank Collection.

.. Guggenheim Museum Venetië
Het Guggenheim Museum (Venetië) (Italiaans: Collezione Peggy Guggenheim) dichtbij het Canal Grande is het belangrijkste museum in Italië op het gebied van Amerikaanse en Europese kunst uit de eerste helft van de 20e eeuw. De collectie omvat werk uit de genres kubisme, surrealisme en expressionisme van veel bekende kunstschilders van de moderne kunst en schilderkunst van de 20e eeuw.
De Peggy Guggenheim Collection in Venetië werd in 1951 gesticht, maar maakt pas sinds 1976 deel uit van de tot de Solomon R. Guggenheim Foundation behorende musea. Het gebouw, waarin het museum is gehuisvest, is het in 1798 gebouwde, maar kennelijk nooit voltooide, Palazzo Venier dei Leoni (Lorenzo Boschetti). In 1949 kocht Peggy Guggenheim het gebouw en zij bleef er tot haar dood in 1979 wonen. Destijds al waren enige zalen en het bij het Paleis behorende park voor het publiek toegankelijk. Na haar dood werd het Paleis volledig gerestaureerd en tot museum omgebouwd.

In de toekomst zijn vestigingen van musea door de Guggenheim Foundation gepland in Hongkong, Abu Dhabi en Rio de Janeiro (architect Jean Nouvel).


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Guggenheim.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 35.