kunstbus
Dit artikel is 18-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

gulden snede

Gulden snede

Een belangrijk element om harmonie in de kunst te krijgen, bijvoorbeeld om het formaat van afbeeldingen te kunnen berekenen.

De gulden snede leert ons dat als we een lijn met ,618033 vermenigvuldigen de delen een ideale verhouding hebben.

Formule A:B=B:CHet opdelen van een afstand in twee delen, en wel op die wijze, dat het grotere deel (B) in gelijke verhouding staat tot het kleinere (C), als het geheel (A) tot het grootste vlak (B).

Als we een rechte lijn (A) in twee delen C en B verdelen zodat C/B=B/(C+B) of B/C=(C+B)/B vinden we dat de verhouding B/C gelijk is aan (1+V5)/2 of ongeveer 1,618033. Deze verhouding wordt het gulden getal genoemd en aangeduid met de Griekse letter φ (phi)

Als we de lijn (A) verlengen met deel B krijgen we een reeks van drie lengten C,B,A+B. Dit is het begin van een 'gulden reeks' een wiskundige proportie gebaseerd op de verhouding , waar ieder term gelijk is aan de som van de twee voorgaande termen. Het is de enige reeks waarin de termen met elkaar verbonden zijn door vermenigvuldiging en optelling.

Fibonacci
In de reeks van de hele getallen ,1,1,2,3,5,8,13 enz. waar elk getal de som is van de twee voorgaande getallen, nadert de verhouding van twee opeenvolgende getallen het getal φ (phi). Deze reeks die in de twaalfde eeuw ontdekt werd door de italiaanse wiskundige Fibonacci, is een benadering van de gulden reeks.

Mondriaan en de gulden snede

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 606.