kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Gustav F. Hartlaub

Gustav Hartlaub

Duitse kunstfilosoof en criticus

Tussen 1920 en 1925 werd de term nieuwe zakelijkheid voor het eerst gebruikt door de Duitse kunstfilosoof en criticus Gustav Hartlaub. Met Nieuwe Zakelijkheid bedoelde hij de reactie in de literatuur en de beeldende kunst op de gevoelsoverspanning van het expressionisme en de toegespitste vormcultus van het impressionisme. .


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 969.