kunstbus
Dit artikel is 18-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Haagse Aquarellisten

De vereniging Haagse Aquarellisten werd opgericht in 1955. De reden tot oprichting werd als volgt geformuleerd: Naast De Hollandse Aquarellistenkring voelden wij, Hagenaars de behoefte ons aaneen te sluiten en door gezamenlijk exposeren het bezig zijn met waterverf onderling te stimuleren'.
De oprichters waren: Agnes van de Brandeler, Herman Bogman, Cees Bolding, Willem van Dijk, Paul van Eden, Piet Heldoorn, Han Krug, Ronald Lindgreen en Carl Niekerk.
De groep zou in steeds wisselende samenstelling meer dan 40 jaar bestaan.
Het is ondoenlijk al hun namen op te sommen, maar een paar tot de verbeelding sprekende namen zijn natuurlijk: Piet van Boxtel en Sierk Schroder.
Op 11 december 1994 werd in de sociƫteit van Pulchri Studio de opheffingsvergadering gehouden.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.