kunstbus
Dit artikel is 18-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Haarlemse School

Expressionistische schilderstijl in de trant van H.F. Boot en K. Verwey.

Haarlemse kunst uit de jaren 1900-1930. De periode geldt als de bloeiperiode bij uitstek in het Haarlemse culturele leven van de 20ste eeuw. Naast impressionistisch en expressionistisch schilderwerk (Herman Kruyder, Kees Verwey, Otto de Kat) zijn zeer uiteenlopende voorbeelden te zien van de toenmalige beeldhouwkunst (Jan Bronner, Hendrik van den Eynde, Mari Andriessen) en kunstnijverheid (Chris Lebeau, Hans Bijvoet, Willem Bogtman).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.