kunstbus
Dit artikel is 18-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hans den Hartog Jager

Nederlandse auteur en criticus, in 1968 geboren in Herveld in de Over-Betuwe.

Hans den Hartog Jager vertrok in 1986 naar Amsterdam om daar aan de Vrije Universiteit Economie te gaan studeren. Al na enkele maanden zwaaide hij om naar Nederlands, om daar twee jaar later Kunstgeschiedenis bij te gaan doen.
Tijdens zijn studie schreef hij voor diverse faculteits- en universiteitsbladen.
Vanaf eind 1991 liep Den Hartog Jager stage bij het weekblad HP/De Tijd en werd daar vervolgens medewerker en kunstredacteur.
In 1994 werd hij kunstredacteur van NRC-Handelsblad. Hier publiceerde hij vooral over literatuur en beeldende kunst.

In januari 2001 nam Den Hartog Jager ontslag als NRC-redacteur, om zich volledig aan het schrijven te kunnen wijden. Sindsdien werkt hij op freelance-basis voor de NRC en heeft hij diverse monografische publicaties op zijn naam, onder anderen over Job Koelewijn, Marc Mulders, Maria Roosen, Rob van Koningsbruggen en Ronald Zuurmond.

Rob van Koningsbruggen - overzicht werken 1968-2002 (Carel Blotkamp & Hans den Hartog Jager )
Na een uitgewerkt interview van Hans den Hartog Jager analyseert Carel Blotkamp de veranderingen en constanten in de opvolgende fasen van het werk. Met vele goede kleurafbeeldingen. In een kroniek worden zijn activiteiten afgewisseld met citaten en kritieken. Een bibliografie ontbreekt. Stofomslag toont de kunstenaar in zijn atelier; belettering in zwart. (Biblion recensie, J.H. Breeschoten)

In 2003 verscheen van Den Hartog Jager The Essential Van Gogh, een kleine monografie over leven en werk van Vincent van Gogh aan de hand van de collectie van Museum Kröller-Müller in Otterlo.

2003 Zelf God worden
In februari 2003 debuteerde Hans den Hartog Jager bij uitgeverij De Bezige Bij met de roman Zelf God worden, waarin zijn fascinaties voor kunst, kijken en interpretatie bij elkaar komen. Voor Zelf God worden werd Den Hartog Jager genomineerd voor de Debutantenprijs, de longlist van de AKO literatuurprijs en hij werd opgenomen in het literair jaarboek Magazijn.
'Zelf God worden' is het verhaal van de ambitieuze galeriehouder Thomas Locher en de talentvolle kunstenaar Lucas Thorvaldsen. Op ingenieuze wijze vertelt Hans den Hartog Jager het verhaal van hun gezamenlijke zoektocht naar 'het perfecte kunstwerk', eindigend in een virtuoos spel tussen waan en werkelijkheid.
Op aanwijzing van Lucas rijdt de ambitieuze Thomas naar Aix-en-Provence, naar het land van Cézanne, waar de moderne kunst zijn oorsprong heeft. Daar zal Thomas getuige zijn van de uitvoering van het perfecte kunstwerk. Sterker nog, dit meesterwerk kan alleen maar bestaan dankzij zijn getuigenis, zo is hem door Lucas verteld. Tijdens zijn wandelingen door Aix, in afwachting van wat komen gaat, heeft Locher alle tijd om te fantaseren over het plan van zijn protégé. Maar de dingen pakken anders uit dan hij heeft kunnen voorzien. Langzaam wordt duidelijk dat hij hopeloos verstrikt is geraakt in een listig door Lucas gesponnen net van hypotheses. Of is het Thomas zelf die de regie in handen heeft?
Deze lijvige roman met thrillerelementen speelt zich af in de wereld van de moderne kunst. Hoofdrolspelers zijn de galeriehouder Thomas Locher en de beroemde kunstenaar Lucas Thorvaldsen, die een complot smeden rondom het ontvreemde kunstwerk 'Erased De Kooning Drawing' uit 1953. De hele verdwijning moet gezien worden als een daad van ideeenkunst. De galeriehouder had zelf kunstenaar willen worden om als een God te kunnen creeren; hij wilde 'zelf God worden' en gaat daarom mee in de ideeen van Lucas. Deze kunstfilosofische roman is goed geschreven en kan gezien worden als een aanklacht tegen de te ver doorgeschoten wereld van de conceptuele kunst. Ze levert vermakelijke situaties op en geeft een kritische inkijk in het kunstwereldje. Voor een hoger opgeleid of in kunst geinteresseerd publiek. - (Biblion recensie, Annemiek Buijs)

2004 Verf
Voor Verf interviewde schrijver/journalist Hans den Hartog Jager veertien van de belangrijkste Nederlandse schilders aan het begin van de 21e eeuw, onder wie Constant, Marlene Dumas, Ger van Elk, Daan van Golden, Charlotte Schleiffert en Robert Zandvliet. Het uitgangspunt is anders dan gebruikelijk in de literatuur over schilderkunst. Niet langer staat het idee achter het werk voorop, maar juist de manier waarop het doek totstandkomt. Hoe kiezen schilders hun verf? In welke traditie zien deze kunstenaars zichzelf? Wat inspireert hen? En wanneer besluiten ze dat een schilderij 'af' is? Co Westerik vertelt dat hij zijn schilderijen al jaren maakt naar aanleiding van kleine schetsen. 'De tijd gaat vooral zitten in kijken, verbeteren, preciseren.' Armando vindt dat een schilderij 'moet knarsen' en legt uit dat dit de reden is waarom hij vogelzand door zijn zwarte verf mengt. 'Mét zand vind ik het mooi stug.' En Marlene Dumas begint het liefst met schilderen als iedereen stopt met werken. 'De duisternis is goed voor mijn projecties.' Verf geeft een bijzondere kijk op de denkwereld en het voorstellingsvermogen van deze Nederlandse schilders. Het zijn prachtige, intieme portretten van kunstenaars in hun atelier. Na Verf zal de lezer voor altijd met andere ogen naar schilderijen kijken.
Als bekwaam kunstcriticus/journalist (NRC-Handelsblad) weet Hans den Hartog Jager (1968) hoe moeizaam gesprekken met kunstenaars kunnen verlopen als het om de inhoud van hun werk gaat. Voor dit boek interviewde hij 14 belangrijke hedendaagse Nederlandse schilders en omzeilde dat probleem door te informeren naar het soort verf dat ze gebruiken en de manier waarop een schilderij ontstaat, of op welk moment van de dag het 't beste schildert en wanneer de maker het schilderij als 'af' beschouwt. Wie wil er nu niet weten dat Armando vogelzand door zijn verf mengt nadat hij de schelpjes er heeft uitgezeefd? In deze vlot en toegankelijk geschreven bundel interviews is het te vinden naast minder prozaische zaken als motieven en inspiratiebronnen, die terloops toch wel aan de orde komen. Het boek is spaarzaam geillustreerd met reproducties in kleur en zwart-wit. Met een uitgebreid alfabetisch naam-/trefwoordregister. (Biblion recensie, Han Kobes)

In 2005 werd hij, als een van de veelbelovendste debutanten van de afgelopen tien jaar, uitverkoren voor de tentoonstelling Hollandse Nieuwe in het Letterkundig Museum.

Maria Roosen Maria's (Hans den Hartog Jager & Judy Allen)
Glazen borsten, knipselhelden, handgebreide schapenvellen zonnebloemen, lullen aan een touwtje, grote en kleine aquarellen, toiletpotten met jachttaferelen en vele andere beelden weerspiegelen in Maria's het universum van kunstenaar Maria Roosen (Oisterwijk, 1957). Wulps, zacht, brutaal en schurend, bevat dit boek werk over de laatste zeven jaar, met uitschieters naar langer geleden. Zowel het intieme als het monumentale gebaar komen daarbij uitgebreid aan bod. Daarmee geeft Maria's op zwierige wijze uitdrukking van Roosens verbondenheid met groei, leven en metamorfose.

2006 Maltus
In oktober 2006 verscheen Maltus, zijn tweede roman. Martin Maltus, nazaat van de beroemde Thomas Malthus die zich met overbevolking bezighield, is bioloog en werkt voor het prestigieuze onderzoeksinstituut C-DIEP. Maltus is gefascineerd door de vraag of hij de natuur kan beheersen. In een tijd waarin men zijn huisdier als volwaardig gezinslid beschouwt, doet hij experimenten met ratten en apen, en balanceert hiermee op het randje van de ethiek. Hij probeert uit te vinden wat er gebeurt als er te veel ratten op een te klein gebied leven. Hij is zich ervan bewust dat zijn werk erg controversieel is, maar dat doet hem niet veel. De situatie op het werk loopt uit de hand na een aantal gebeurtenissen in het land waar dieren bij betrokken zijn. De (politieke) gemoederen lopen daarbij hoog op. Als hij wordt verleid door zijn collega Julia belandt hij in een duistere liefdesrelatie die onlosmakelijk verbonden raakt met deze experimenten.
'Als volleerd romancier, die van de tegenwoordig vrij zeldzame ideeënroman, neemt hij een voorschot op het nieuws van morgen. Bij die visionaire, anti-utopische blik schuwt hij het controversiële bepaald niet.' - (Jeroen Vulling in Vrij Nederland)
'Ingenieuze ideeënroman.' - Trouw
'Hans den Hartog Jager (1968) schreef met dit boek een beklemmend beeld van de mens en zijn verwoede pogingen om dier en natuur naar zijn hand te zetten.' (Biblion recensie, Els Willems)

Maltus werd genomineerd voor de BNG Nieuwe Literatuur Prijs.

Leve de Schilderkunst! terug naar de Figuur (W. Pijpes, & Hans den Hartog Jager )
De schilderkunst, in de 20e eeuw tot vervelens toe dood verklaard, staat weer volop in de belangstelling. De Kunsthal Rotterdam wijdde begin 2007 een grote overzichtstentoonstelling aan hedendaagse realistische schilderkunst waarin de menselijke figuur centraal staat. In de catalogus worden meer dan 75 kunstenaars o.a. uit Nederland, Duitsland en Engeland, alfabetisch opgevoerd. Telkens een openslaande pagina per kunstenaar met rechts een schilderij en links een korte verklarende tekst. Veel jonge kunstenaars maar ook oudgedienden als Marlene Dumas, Luc Tuymans en Lucian Freud passeren de revue. Om de hernieuwde belangstelling voor deze kunst kritisch te duiden opent het boek met een aantal essays. Items als lichaam en psyche, portret en dagelijks leven/maatschappij en politiek verlenen deze staalkaart van figuratieve kunst een degelijke theoretische onderbouwing. Een fraai overzicht met mooie grote afbeeldingen. (NBD¦Biblion recensie, Han Kobes)

2007 Andy Warhol in essentie


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.