kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hans van Hoek

Hans van Hoek (Deurne, 1947)

Woont en werkt in Barrydale, Zuid Afrika,

Opleiding:
Koninklijke Academie Den Bosch (1962-1969)
Ateliers '63, Haarlem (1969-1971)

Om te ontsnappen aan de compromissen in de kunstwereld, maar ook uit zucht naar avontuur vertrok Hans van Hoek in 1971 vrijwel direct na zijn opleiding naar Canada, waar hij onder meer als boerenknecht en als huisschilder in zijn onderhoud voorzag.

Sinds zijn vroege studies naar El Greco (uit jaren 1974-1976) is Van Hoek het schilderen steeds meer als een studie gaan beschouwen. Ernst, toewijding en respect voor de tijdloze kwaliteiten van klassieke meesterwerken hebben zijn doeken altijd sterk onderscheiden van de ironische commentaren op de kunstgeschiedenis waar veel van zijn generatiegenoten hun heil in zochten. Degenen voor wie het pleidooi van Baudelaire voor een 'peinture de la vie moderne' nog steeds actueel is, vinden zijn werk anachronistisch. Het is echter niet het moderne leven dat Van Hoek interesseert, maar de schilderkunst zelf, de vraag hoe je een goed schilderij kunt maken.

De manier van schilderen met los van elkaar geplaatste penseelstreken, die hij ontwikkelde in de studies naar El Greco, vormden de proloog voor een langdurig en intensief onderzoek naar de modulerende schildertoets van Cezanne. Deze Franse meester, die voor velen als de vader van de moderne schilderkunst geldt, heeft Van Hoek diepgaand beïnvloed waar het gaat om de organisatie van het beeld, de onderlinge verhouding van de kleuren en de realisering van een geheel eigen licht.

Bij zijn terugkeer in 1977 ervoer hij de opleving van de expressionistische schilderkunst in Europa als een bevrijding. Het doorbrak het isolement waarin de figuratieve kunst, ook in Canada en de Verenigde Staten, opgesloten zat. De Nederlander had solotentoonstellingen in het Stedelijk Museum en het Van Abbemuseum en nam deel aan belangrijke evenementen als de Biënnale van Venetië en de Documenta in Kassel.

Van Hoek vestigde zich in zijn geboorteplaats Deurne en werkte daar tot 1997 aan een opmerkelijk oeuvre. Hij trok zich terug in zijn boerderij en begon vol overgave de omringende natuur te schilderen. Hoe groot zijn respect voor de natuur was, bleek eind jaren zeventig, toen Van Hoek zijn armen en benen vol liet tatoeëren met lotusbloemen, vissen en paradijsvogels.

De studies naar oude meesters, de stillevens, portretten en landschappen die Van Hoek in de periode van twee decennia maakte, vallen alle onder één noemer: de schepping herschapen. Tussen zijn liefde voor de natuur en die voor de schilderkunst ziet Van Hoek geen wezenlijk verschil: 'Ik leer over de natuur door werkstukken van El Greco en Rubens te bestuderen, en omgekeerd verkrijg ik een groter inzicht in hun kunst door zelf naar de mij omringende natuur te werken', schreef hij eens in een catalogus.

Het werken naar de waarneming in de buitenlucht stelde hem voor het probleem hoe de bijna religieuze vervoering van de natuurbeleving uit te drukken in een enkel beeld, een beeld dat niet een impressie is van de omgeving maar een herschepping van de natuur. In zijn tekeningen leidt dit tot een haast calligrafische lijnvoering, die tegen de leegte van het witte papier wordt uitgespeeld: de tastende blik wordt met houtskool of inkt vertaald in delicate schetslijnen. Zulke tekeningen kunnen in het atelier in landschappen worden uitgewerkt. 'Om een boom te schilderen moet je een boom kunnen dromen, anders is het realisme', verklaarde de kunstenaar. 'De bomen waar ik van houd zitten in mijn lichaam, mijn polsen, in mijn verf. De natuur moet een deel van je zijn, dan pas kun je een wereld binnenkomen waar schilderen mogelijk is.'

Veel van zijn schilderijen heeft Hans van Hoek voorzien van zware, monumentale lijsten; Deze zijn gemaakt van massieve blokken hout die soms wel dertig centimeter de museumzaal in steken en die op vernuftige wijze van decoraties voorzien zijn. Gesneden, gelakt en gepolitoerd met de liefdevolle toewijding van de ambachtsman. Van Hoek heeft de lijsten, waar soms hele vogels en bloemen uit ontspruiten, eigenhandig uitgehakt. Hij is beeldhouwer en schilder tegelijk. Ze zijn gedecoreerd met ornamenten, teksten of bloemmotieven, die je eerder zou verwachten bij de symbolistische Jugendstil van Toorop of Prikker. Deze lijsten zijn tegelijkertijd omkadering en bescherming van het beeld, een tastbaar aureool voor de imaginaire wereld van het schilderij.

Van Hoek schildert traditionele landschappen, bloemstillevens en religieuze voorstellingen. Het neo-impressionistische landschap Oevers van een kronkelende beek (1986), dat met een lengte van ruim viereneenhalve meter een hele wand in beslag neemt, is opgebouwd uit kleine, beweeglijke verftoetsen die verraden dat de schilder goed naar Cézanne heeft gekeken. Alleen is Van Hoeks kleurenpalet duisterder en monotoner. Aan de onderzijde heeft de kunstenaar de voorstelling met behulp van enkele blauwe kwaststreken door laten lopen op de lijst, om zo duidelijk te maken dat de lijst niet slechts een omhulsel, maar een essentieel onderdeel van de compositie is.

In de houten lijst van Cross between Trees (1987), een summiere schets van een graf tussen de bomen, in enkele donkere lijnen op het blanke doek gezet, staat in uitgekapte letters te lezen: 'O zegt mij kwamen door Uw groen Zijn schreden'. Kunsthistorici lezen in zijn landschappen en stillevens religieuze metaforen. Zo zou de zwevende orchidee op het bloedrode gewaad in Rode Kimono (1975) een zinnebeeld zijn voor de gekruisigde Christus. Van Hoeks oogstrelende schilderijen laten zich deze religieuze symboliek gemakkelijk aanleunen. Misschien werpt het een licht op de gedrevenheid van de schilder, maar de schilderijen zelf kunnen het gemakkelijk zonder zo'n betekenisgeving stellen. Ze bewijzen zich allereerst door hun indrukwekkende vakmanschap, gebaseerd op een nauwgezette uiteenzetting met de grote meesterwerken uit de geschiedenis van de schilderkunst.

Met zijn verhuizing in 1996 naar Zuid-Afrika, lijkt een nieuwe periode ingetreden. Slechts sporadisch was er nog werk van Van Hoek in Nederland te zien, al selecteerde Koningin Beatrix in 2000 wel twee van zijn schilderijen voor haar tentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam.

Prijzen
Winnaar Singerprijs 2000 voor tweedimensionale beeldende kunst.

Zie ook : NRC-HAndelsblad: Dwars door de kunstgeschiedenis en http://www.depont.nl/

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 881.